ေဒတာအရြယ္အစား 6.29MB

ကေလးတုိ႔သိမွတ္ဖြယ္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး သမ္ၼတတစ္ဦးျဖစ္သည့္
ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္သည္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကို ေအာင္ႏုိင္
ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွား
ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဦးဆုံးသမ္ၼတျဖစ္
သည္။ သမ္ၼတတစ္ဦးထမ္းေဆာင္ရမည့္အခန္းက႑ကို ကူညီျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။