ေဒတာအရြယ္အစား 2.88MB

ကေလးတို႔အတြက္ ေယာဂ

ေရးသားသူတီခ်ယ္သြင္ (H & F)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၁ ရာစု ကေလးငယ္မ်ားမွာ အလုပ္မ်ားေသာမိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဘ၀၊ မီဒီယာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတို႔၏ ဖိစီးမႈမ်ားျဖင့္ ပ်င္းရိ
ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။ အၿပဳိင္အဆိုင္မ်ားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူၾကရရာ ကေလးမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈ
တို႔ကို ႀကဳံေနရသည္မွာ အံ့ၾသစရာမရွိေပ။ ေယာဂေလ့က်င့္ျခင္းသည္ လူႀကီးမ်ားကိုသာမက ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊
စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ ပူပင္ေသာကမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး တာ၀န္သိစိတ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို ရရွိေစသည္။
ေယာဂသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈ၊ ဘ၀အဓိပ္ၸာယ္၊ ဒႆနတို႔ကို ရရွိလာႏိုင္ေစၿပီး ကေလးငယ္ကဲ့သို႔
ျဖဴစင္ေသာစိတ္ထားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။