လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 73.39MB

ကုသိုလ္သည္သာ အားကိုးရာ

ေရးသားသူေက်ာ္ဆန္း၊ေဝသာ (ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ယခုဇာတ္လမ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က အတိတ္ဘ၀ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ၀ဋ္နာ ကံနာျဖစ္ေနရရွာေသာ ရဟန္းေတာ္ကို ဘုရားရွင္က မည္သုိ႔မည္ပုံ ကိုယ္တိုင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မႈသည္ကို ေလ့လာ ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု၀တၱဳတြင္ အကုသိုလ္တရားသည္ သံသရာအဆက္ဆက္သာမက နိဗၺာန္ေရာက္မည့္ ဘ၀တိုင္ေအာင္ မေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္ပုံ၊ အႏွစ္မရိွေသာ ခႏၶာကိုယ္အေပၚ စြဲလမ္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တရားဘာ၀နာအားထုတ္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ တင္ဆက္ထားပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။