ေဒတာအရြယ္အစား 25.94MB

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ မိခင္ဘ၀အပါအ၀င္ ရင္ေသြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေရးသားသူအန္တီခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ယခုေရးသားေဖာ္ျပတဲ့ စာအုပ္ဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတာရယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ရင္ေသြးကို ဘယ္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတာေတြကို အတိအက် ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျဖစ္သူ
သင္က ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး သင္သိထား နားလည္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္တဲ့ လမ္းၫႊန္မႈေတြ ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 8th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။