လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 150.50MB

ကိုယ္ဟန္အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီသို႔

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒီစာအုပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီစာအုပ္ (၇)ရက္ သင္ခန္းစာကို စကားရပ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ သတိျပဳပါ လို႔ သတိေပးလိုက္တာပဲ။ ကိုယ္ဟန္ အျပဳအမူကို မွားယြင္းစြာ အသံုး မျပဳမိေအာင္ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက တံခါးလာေခါက္တဲ့အထိ ေစာင့္မေနဘဲ ဒီတစ္စကၠန္႔စၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အရယူဖို႔ အားေပးထားတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။