ေဒတာအရြယ္အစား 24.75MB

ကမၻာေက်ာ္ စာဆိုရွင္ စစ္သူႀကီး ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီ

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခ်ာခ်ီသည္ စကားပုံတခ်ဳိ႕ကုိ အသံမထြက္တတ္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္
သတင္းသမားတစ္ဦးအေနႏွင့္ အသံထြက္မမွန္ခ့ဲသည့္တိုင္ သူသည္
တစ္ခ်ိန္လုံးသတင္းပုိ႔ေပးသူျဖစ္ခ့ဲ၏။ အသံသြင္းစနစ္အသုံးမတြင္
က်ယ္ခင္ ၁၉၂၀ ႏွင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ေရးသားခ့ဲေသာ
စာေရးဆရာမ်ားက ခ်ာခ်ီမွာစကားထစ္သူျဖစ္၍ ဆုိးလွသည္။
မခ်ိတင္ကဲျဖစ္စရာေကာင္းလွသည္ဟု ေရးခ့ဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
ခ်ာခ်ီသည္ စကားထစ္သူဆုိသည္ထက္ အက္စ္၊ ဇက္ စေသာ အဂၤလိပ္
အက္ၡရာမ်ားကို အသံထြက္ရခက္ခဲသည့္ Lateral Lisp သမားျဖစ္ေၾကာင္း
အသံ သြင္းယူထားသည္မ်ားကို ျပန္လည္နားေထာင္ၾကည့္ႏုိင္သည္ဟု
ခ်ာခ်ီ ဌာနႏွင့္ ျပတိုက္ဌာနက ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီသည္
စကားထစ္သူဆုိသည္မွာ ဒ႑ာရီတစ္ပုဒ္ျဖစ္သြားသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။