လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.13MB

ကမာၻ႔အႀကီးက်ယ္ဆံုး လက္ေ၀ွ႔သမား မိုဟာမက္အလီ အတၳဳပတၱိ

ေရးသားသူေမာင္ရဲ၀င္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မိုဟာမက္အလီႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးရန္မလိုပါေခ်။
ကမ္ၻာ့အားကစားေလာကတြင္ေရာ ကမ္ၻာေပၚ၌ပါ လူထုပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္
မႈအရွိဆံုး လူသားတစ္ဦးမွာ အလီပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေ၀ွ႔တစ္ေခတ္တြင္လည္း
သန္းခ်ီ၀င္ေငြရေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အလီႏွင့္ပတ္သက္၍
႐ုပ္စံုမဂ္ၢဇင္းစာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ အတ္ၳဳပ္ၸတိ္ၱစာအုပ္ ၃၀ နီးပါး အေမရိကန္၌
ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကမ္ၻာတစ္၀န္း၌လည္း ဘာသာစံုျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း အေမရိကန္ နယူးေယာက္မွ ရန္းဒြမ္းေဟာက္(စ္) စာေပတိုက္ကမူ အလီ
ကိုယ္တိုင္ေျပာျပေသာ အတ္ၳဳပ္ၸတိ္ၱကို ထုတ္ေ၀ရန္စဥ္းစားၿပီး အလီအား ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့
သည္။ အလီကို ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲေပးမည္ဟုလည္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
အလီက လက္ခံလိုက္၍ ထုတ္ေ၀သူတို႔သည္ စာေရးဆရာ ရစ္ခ်တ္ ဒါဟမ္ကို
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကပင္ အလီသြားေလရာေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေစကာ
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။