ေဒတာအရြယ္အစား 2.64MB

ကမာၻေက်ာ္ ရင္ေသြးရတနာအလိမၼာ ပံုျပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားသူေမာင္ေခတ္ထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

တစ္ခါက ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕တြင္ မုဆိုးမအမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္
ရွိေလသည္။ အဘြားအိုသည္ ခင္ပြန္းဆံုးပါးသြားၿပီးကတည္းက ခိုကိုး
ရာမဲ့ ျဖစ္ေနရွာသည္။ တစ္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္ ကာခ်ီၿမဳိ႕သို႔
ဘုရားဖူးသြားလို၍ သူ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြအိတ္ကို ယူကာ လမ္းခရီး
တြင္ သံုးစြဲရန္ ေငြအနည္းအက်ဥ္းကို ထုတ္ယူသည္။ ၿပီးေသာ္ ေငြမ်ား
ကို အမွတ္အသားျပဳကာ အ၀တ္အိတ္ထဲသို႔ ျပန္ထည့္လိုက္သည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္ သူႏွင့္ဘုရားေက်ာင္း အတူတူသြားလာ
သည့္ တစ္ရပ္တည္းသား မိတ္ေဆြေယာက္်ားတစ္ဦးထံသြားကာ…
““ကၽြန္မ ဘုရားသြားဖူးဖို႔ ကာခ်ီၿမဳိ႕သို႔ သြားမလို႔ပါ၊ ဒီေငြအိတ္နဲ႔
ဆိုရင္ လမ္းခရီးမွာ ဓားျပတိုက္မွာ စိုးရိမ္ရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ
ေငြအိတ္ကို ရွင့္ဆီမွာ အပ္ထားပါရေစ””
ဟု ေျပာဆိုေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။