ေဒတာအရြယ္အစား 1.54MB

ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားသူမင္းယုေ၀

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ၾကယ္လူေျပာင္
မ်က္လံုးျဖဴျဖဴ ေပကလပ္နဲ႔၊
မ်က္ေတာင္ခတ္ခတ္ ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္။
မိုးေပၚကကြယ္ ငံု႔ကာၾကည့္လုိ႔၊
ၿပံဳးစိစိနဲ႔ သူေျပာင္ေလွာင္။
ငါ့ကိုသာကြယ္ ေလွာင္မျပနဲ႔၊
မ်က္စနနဲ႔ ငလူေျပာင္။
ေဖေဖလာရင္ တိုင္ပါေရာ့မယ္၊
မင္းကိုေတာ့ျဖင့္ ႐ိုက္ေလေအာင္၊
႐ိုက္ေအာင္ ႐ိုက္ေအာင္။
*

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 3rd အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ကဗ်ာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။