ေဒတာအရြယ္အစား 2.17MB

ကဗ်ာအတတ္သင္

ေရးသားသူဥယ်ာဥ္မွဴးေသာ္ဇင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကဗ်ာလကၤာဟူသည္ကား လူတို႔ ေန႔စဥ္ေျပာဆုိေနေသာ သာမန္စကားမ်ဳိးကို ေတးဂီတပမာေျပျပစ္ေခ်ာေမာစြာ ခ်ဳိသာ ၿငိမ့္ေညာင္းေအာင္ စီကုံးေရးသားထားေသာ စာျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။