ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒ

MPT စာအုပ်များ ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT” ၊ “ကျွန်ုပ်တို့က” သို့မဟုတ် “ကျွနု်ပ်တို့ ကို”)က သင့်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးထားသောဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သင်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်နှင့် မည်ကဲ့သို့မျှဝေသည်ကို အလေးထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့က သိရှိနားလည်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် MPT စာအုပ်များ၊ MPTစာအုပ်များအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက် (books.mpt.com.mm)နှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ (စုပေါင်း၍ “ဝန်ဆောင်မှု”)ကို အသုံး ပြုသည့်အခါ သင်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များထဲမှ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကောက်ယူမည်နှင့် ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုမည်တို့ကို ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှတပါး အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးထံ မျှဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။

အသုံးပြုသူက ပေးသော သတင်းအချက်အလက်များ။

သင်က ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အသုံးပြု သည့်အခါတွင် သင်၏ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့သော သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ကျွနု်ပ်တို့ထံ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့နှင့် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပါက သင်၏ ဖုန်းမှတဆင့် အမှာစကားများတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ၊ သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

Cookie သတင်းအချက်အလက်များ။

သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အင်တာနက်မှတဆင့် အသုံးပြုသည့် အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အက္ခရာသင်္ကေတနှင့်ဂဏန်းသင်္ကေတများအတွဲတစ်တွဲပါဝင်သော စာသား ဖိုင်ငယ် ဖြစ်သည့် – Cookie တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ သင်၏ ကွန်ပျူတာထံသို့ ပို့ပေးနိုင်သည်။ Cookie သည် သင်၏ Browser ကို သီးခြားရွေးထုတ်ပေးသည့်အပြင် သင့်အနေဖြင့် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ Log in ပြုလုပ် နိုင်အောင်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အလွယ်တကူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကျွနု်ပ်တို့အား အကူအညီ ပေးနိုင်စေပါသည်။

Browser အများစုပေါ်ရှိ Help Feature သည် သင်၏ Browser အား Cookie အသစ်များ လက်မခံအောင် မည်ကဲ့သို့ကာကွယ်ရမည်၊ သင်က Cookie အသစ် လက်ခံရရှိသည့်အခါတွင် Browser က အသိပေးလာ အောင် မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည် သို့မဟုတ် Cookies များအားလုံးကို မည်ကဲ့သို့ Disable ပြုလုပ်ရမည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အား ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင်သည် Flash Cookies များကဲ့သို့သော Browser Add-Ons များက အသုံးပြုသည့် အလားတူ ဒေတာများကို Add-On’s Settings များ ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် သို့မဟုတ် အဆိုပါဒေတာများထုတ်လုပ်သူ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် Disable သို့မဟုတ် Delete ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Cookies များသည် ဤဝန်ဆောင်မှု၏ အဓိကကျသော Feature များကို အသုံး ပြုနိုင်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖွင့်ထားပေးရန် သင့်အား ကျွနု်ပ်တို့က အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Cookies များ လက်ခံနိုင်စွမ်းကို Disable ပြုလုပ်ထားပါက ဤဝန်ဆောင်မှု၏ အချို့သော Features များ ကောင်းစွာျအလုပ် မလုပ်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

Log File သတင်းအချက်အလက်။

သင်က ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဝင်ရောက်သော အခါတိုင်းတွင် သင်၏ Browser က Log File သတင်းအချက်အလက်ကို အလိုအလျောက် ပေးပို့ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ သင် မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမဆို ဝင်ရောက်သည့် အခါတိုင်းတွင် သင်၏ Web Broswer က ပေးပို့သည့် အချို့့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆာဗာများက အလိုအလျောက် မှတ်တမ်းတင်ထား ပါသည်။ အဆိုပါအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်သောသတင်းအချက်အလက်များ (Server Logs) များတွင် သင်၏ ဝက်ဘ်တောင်းဆိုမှု (Web Request)၊ Internet Protocol (“IP”) လိပ်စာ၊ Browser အမျိုးအစား၊ ရည်ညွှန်းပေးသော/ထွက်ခွာရာ စာမျက်နှာများနှင့် URL များ၊ မောက်စ်နှိပ်သည့်အရေအတွက်၊ ဒိုမိန်းအမည် များ၊ ရောက်ရှိခဲ့သည့် စာမျက်နှာများ၊ ကြည့်ရှုခဲ့သည့် စာမျက်နှာများနှင့် ထိုသို့သော အခြားသတင်းအချက် အလက်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့က သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံ

ဤဝန်ဆောင်မှု၏ Features များနှင့် အသုံးဝင်မှု (Functionality)နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ အခြားသောကမ်းလှမ်းမှု များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို လည်ပတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သင့်အား ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ရန်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့က သင်ပေးပို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုသူဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု(User Data Analysis)၊ မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ (Promotional Activities)၊ ကျွနု်ပ်တို့ထံမှ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းအစရှိသည့် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်စား တတိယပုဂ္ဂိုလ်များက ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လုံခြုံစွာ ထားရှိရန် ကျွနု်ပ် တို့အပေါ် လျှိူ့ဝှက်ထားရှိခြင်းနှင့် ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှုမပြုခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပါမည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သင့်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသိစေနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို အခြားသူများထံ ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို MPT ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိ နေရာများ (ဥပမာ – Hosting Providers တို့နှင့် အတူတကွ တည်ရှိသော ဆာဗာများ သို့မဟုတ် ဒေတာဘေ့စ်များ)တွင် သိမ်း ဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုဖော်ပြချက်တွင် အခြားနည်းဖော်ပြထားသည်မှအပ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရန် ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် တရားရုံးလာရောက်ရန်ဆင့်စာအရ မလိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် (က) ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားသော ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် သံသယ ရှိသော သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ဖြစ်သော ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ် ဆေးရန်၊ တားဆီးကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် အရေးယူရန်၊ (ခ) ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း ချက်များကို အာဏာ သက်ရောက်စေရန်၊ ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် ၎င်းတို့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန်၊ ဥပဒေလိုက်နာမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများအား အကူအညီပေးရန် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုံခြံုရေး သို့မဟုတ် တည်တ့ံခိုင်မြဲမှုကို ကာကွယ်ရန်၊ နှင့် (ဂ) MPT ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများ နှင့် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏အခြားသောဝန်ဆောင်မှု များ၏ တရားဝင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် အခြားနည်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်အတိုင်း နှင့် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့က ယုံကြည်သည်မှတပါး ကျွန်ုပ် တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအား မည်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမျှ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော် မည် မဟုတ်ပါ။

ကျွနု်ပ်တို့က သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပုံ

MPT သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လုံခြံုမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ငန်းသဘောအရ ထိုက်သင့်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာ ကွယ်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့မှုကို ကျွနု်ပ်တို့ကလက်ခံရရှိသည်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ စနစ်များ လုံခြံုမှုရှိအောင် သေချာရစေရန် MPT က လုပ်ငန်းသဘောအရ ထိုက်သင့်သော အား ထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုခုအား ချိုးဖောက်၍ အဆိုပါသတင်း အချက်အလက်များအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်း၊ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ဖျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အာမခံချက် မဟုတ်သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။ သင်၏ Login နှင့် Account ဆိုင်ရာ အထူးသီးသန့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံမှ သင်၏ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုများအား ရယူနိုင်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့အတွက် အချိန် တိုင်းတွင် သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါသည်။

အသိပေးအကြောင်းကြားချက်များ

ဥပဒေအရ လိုအပ်၍ဖြစ်စေ၊ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ SMS အသိပေးစာ၊ စာဖြင့်ရေးသားထားသော သို့မဟုတ် စာဖြင့်ပေးအပ် သော အသိပေးစာမှတဆင့် သို့မဟုတ် MPT က ၎င်း၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ချင့်ချိန်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည့် အတိုင်း အဆိုပါအသိပေးစာကို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်(များ)ပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားစွာတင်ပြခြင်းဖြင့် သင့်ထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားချက်များ ပေးပို့ရန်မှာ ကျွနု်ပ်တို့၏ မူဝါဒဖြစ်ပါသည်။ သင့်ထံသို့ အသိ ပေးအကြောင်းကြားချက်များပေးသည့် ပုံစံနှင့် နည်းလမ်းအား ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို ကျွနု်ပ်တို့က ရယူထားသော် လည်း သင့်အနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့က သင့်ထံ အခါအားလျော်စွာ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အချို့သော အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ရယူခြင်းမပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒအပေါ် အပြောင်းအလဲများ

ကျွနု်ပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှု မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျွနု်ပ်တို့က ပြောင်းလဲပါက မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုမဆို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် တင်ပြပါ မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို အချန်မရွေး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် ရယူထားပါသည်။

ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သေချာပါသလား။

ဤဟာသည် ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များ အောက်တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုအားရယူထားပြီးပါပြီ။