အကူအညီ

အကူအညီ

အကူအညီများအတွက် ၁၀၆ ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

အမေးအဖြေ

၁။ MPT Books ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။
MPT Books ဆိုသည်မှာ android app နှင့်သော်၄င်း၊ IOS app နှင့်သော်၄င်း website ပေါ်တွင် သော်၄င်း E-books များကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၄င်းတွင် စာအုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

၂။ MPT Books ကို မည်သူတွေက အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
MPT Books စာအုပ်ကို မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖတ်ရှုခြင်း၊ လပေးရယူခြင်း၊ ၀ယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် MPT ဆင်းမ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ “MPT Books” android app နှင့် IOS app ကို မည်သည့်နေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသနည်း။
Android app ကို Google Play Store နှင့် MPT လိုတရ (ဒေါင်းလုဒ်ဒေတာ အခမဲ့) တွင် အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါသည်။
IOS app ကို Apps Store တွင် အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ IOS app ကိုမကြာမီ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။)

၄။ မည်သည့်အချိန်တွင် အကောင့်ဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါလဲ။
စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်း၊ လပေးရယူခြင်း၊ ၀ယ်ယူခြင်း နှင့် ငှားရမ်းခြင်း များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၅။ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း။
ပထမဦးစွာ MPT ဆင်းမ်ကဒ်လိုအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် MPT Books app (သို့) MPT Books website ကိုဖွင့်ပါ။
App တွင်, Side Menu>အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ကိုသွားပါ။
Website တွင်, မူလစာမျက်နှာ>အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ကိုသွားပါ။
MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို သုံးပြီး အကောင့်ဖွင့်ပါ။
တစ်ခါသုံး လျှို့ဝှက်နံပါတ် (OTP) ကို အကောင့်ဖွင့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့် ရရှိပါလိမ့်မည်။
ရရှိလာသော တစ်ခါသုံး လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးပါက အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ရရှိလာသော တစ်ခါသုံး လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်း အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆။ မည်သည့်အချိန်တွင် အကောင့်ဝင်ရန် လိုအပ်ပါသလဲ။
စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်း၊ လပေးရယူခြင်း၊ ၀ယ်ယူခြင်း နှင့် ငှားရမ်းခြင်း များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် အကောင့်ဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။ အကောင့်ဝင်ခြင်း။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အကောင့်ကို၀င်ရန်အတွက် အောက်ပါနေရာများတွင် အကောင့်ဖွင့်ထားသော ဖုံးနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
App အတွက် Side Menu>အကောင့်ဝင်ခြင်း
Website အတွက် မူလစာမျက်နှာ>အကောင့်ဝင်ခြင်း။
အကောင့်ဖွင့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့် တစ်ခါသုံးလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရရှိပါလိမ့်မည်။

၈။ MPT Books ကိုသုံး၍ ရနိုင်သော ပစ္စည်းများ။
Android ဖုန်းများ၊ iOS ဖုန်းများ၊ tablet များ ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကွန်ပျုတာမှ Web browser ကိုလည်းအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

၉။ အကောင့်တစ်ခုကို ပစ္စည်းမည်မျှတွင် တစ်ချိန်တည်း ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
အကောင့်တစ်ခုကို ပစ္စည်း ၅ ခုတွင် တစ်ချိန်တည်း ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁၀။ အကောင့်ထွက်ခြင်း။
အကောင့်ထွက်ရန်အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ၁၀၆ ကိုခေါ်ဆို၍ ဖြစ်စေ ထွက်နိုင်ပါသည်။

၁၁။ အခမဲ့ စာအုပ်များဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အခမဲ့ စာအုပ်များဆိုသည်မှာ အကောင့်ဝင်ပြီးနောက် အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များကိုဆိုလိုပါသည်။

၁၂။ စာအုပ်များဝယ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
စာအုပ်များဝယ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော စျေးနှုန်းဖြင့် စာအုပ်များကို ၀ယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ၀ယ်ယူပြီးပါက အချိန်မရွေး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၁၃။ စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် လပေးအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
စာအုပ်လပေးအစီအစဉ်တွင် ၀တ္ထုများ၊ ကာတွန်းများ နှင့် မဂ္ဂဇင်းများ နှင့် အချို့မဂ္ဂဇင်းများ၏ အရင်လထုတ်အချို့ ပါရှိပါသည်။
စာအုပ်လပေးအစီအစဉ်ကို တစ်လလျှင် ၁၉၉၉ ကျပ်ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
လပေးရယူခြင်းကို မရပ်မချင်း စာအုပ်လပေးအစီအစဉ်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၁၄။ ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် လပေးရယူခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ်တွင် ဂျာနယ်များစွာ နှင့် အချို့ဂျာနယ်များ၏ အရင်အပတ်ထုတ်အချို့ ပါရှိပါသည်။
ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ်ကို တစ်လလျှင် ၁၉၉၉ ကျပ်ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
လပေးရယူခြင်းကို မရပ်မချင်း ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၁၅။ စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် အတွက် လစဉ်ကြေး ကောက်ခံမှုသည် အလိုလျောက်အသစ်ဖြစ်ပါသလား။
ရက် ၃၀ ပြည့်ပါက လစဉ်ကြေးကို အလိုလျောက် ကောက်ခံပါမည်။

၁၆။ စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် သည်တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်မည်မျှရှိသနည်း။
၃၀ ရက်

၁၇။ စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် ရယူခြင်းကို မည်သို့ရပ်ဆိုင်းရမည်နည်း။
စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် အောက်ပါစာမျက်နှာများမှ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

 • စာအုပ်လပေးအစီအစဉ် စာမျက်နှာ (သို့) ဂျာနယ်လပေးအစီအစဉ် စာမျက်နှာ
 • ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များ စာမျက်နှာမှ လပေးရယူခြင်းကဏ္ဍ

၁၈။ ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင် နေ့စဉ်ပေးရယူခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ်တွင် ဂျာနယ်များစွာ နှင့် အချို့ဂျာနယ်များ၏ အရင်အပတ်ထုတ်အချို့ ပါရှိပါသည်။
ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ်ကို တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ်ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
နေ့စဉ်ပေးရယူခြင်းကို မရပ်မချင်း ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၁၉။ စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် ကို အခမဲ့စမ်းသုံးခြင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အသစ် စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် “အခမဲ့စမ်းသုံးခြင်း ရ ရက်” ကိုတစ်ကြိမ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့စမ်းသုံးခြင်း ကာလတွင် စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့စမ်းသုံးခြင်း ရ ရက်ပြီးဆုံးပါက နေ့စဉ်ပေးရယူမှုအတွက် နေ့စဉ်ကြေးကို အလိုလျောက်ကောက်ခံပါမည်။

၂၀။ စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် အတွက် နေ့စဉ်ကြေး ကောက်ခံမှုသည် အလိုလျောက်အသစ်ဖြစ်ပါသလား။
တစ်ရက်တစ်ခါ အလိုလျောက် ကောက်ခံပါမည်။

၂၁။ စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် သည်တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်မည်မျှရှိသနည်း။
၁ ရက်
၂၂။ စာတိုဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
စာတိုပေးပို့ခြင်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး စာအုပ်အစီအစဉ်နှင့် ဂျာနယ်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်းရယူနိုင်ပါသည်။

စာအုပ်နေ့စဉ်ပေး အစီအစဉ်အတွက်

 • ၇၂၇၂ သို့ “SUB” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
 • ၇၂၇၂ သို့ “STOP MD” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

စာအုပ်လပေး အစီအစဉ်အတွက်

 • ၇၂၇၂ သို့ “SUB MM” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
 • ၇၂၇၂ သို့ “STOP MM” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေး အစီအစဉ်အတွက်

 • ၇၂၇၂ သို့ “ON” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
 • ၇၂၇၂ သို့ “STOP JD” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

ဂျာနယ်လပေး အစီအစဉ်အတွက

 • ၇၂၇၂ သို့ “ON JM” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
 • ၇၂၇၂ သို့ “STOP JM” ဟုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

၂၃။ စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် သည်တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်မည်မျှရှိသနည်း။
၁ ရက်
၂၄။ စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် ရယူခြင်းကို မည်သို့ရပ်ဆိုင်းရမည်နည်း။
စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် နှင့် ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် အောက်ပါစာမျက်နှာများမှ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

 • စာအုပ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် စာမျက်နှာ (သို့) ဂျာနယ်နေ့စဉ်ပေးအစီအစဉ် စာမျက်နှာ
 • ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များ စာမျက်နှာမှ နေ့စဉ်ပေးရယူခြင်းကဏ္ဍ

၂၅။ အငှားစာအုပ်များ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
အငှားစာအုပ်များ ဆိုသည်မှာ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်သောစာအုပ်များဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်လိုက်ပါက ၄၈ နာရီကြာသည်အထိအကြုံးဝင်သည်။ ထိုကာလကျော်လွန်သွားပါက နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ငှားရမ်းရန် လိုအပ်သည်။
စတင်ငှားရမ်းလိုက်သည့် အချိန်မှစတင်၍ ၄၈နာရီငှားရမ်းမှုကို စတင်ရေတွက်ပါသည်။

၂၆။ ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များတွင် မကြာသေးခင်က ဖတ်ရှုထားသောစာအုပ်၊ ၀ယ်ယူထားသောစာအုပ်များ၊ ငှားရမ်းထားသောစာအုပ်များ နှင့် လပေးယူထားသော စာအုပ်များကို အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်း၊ tablet (သို့) ကွန်ပျုတာမှ အကောင့်ကိုထွက်ရှိပြီး အခြားနေရာတွင် ထိုအကောင့်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက် အသုံးပြုချိန်တွင်လည်း မူလ ဖတ်ရှု၊ ၀ယ်ယူ၊ ငှားရမ်း၊ လပေးယူ ထားသောစာအုပ်များကို ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များအောက်တွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂၇။ လိုချင်သောစာရင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
လိုချင်သောစာရင်း ဆိုသည်မှာ နောင်တစ်ချိန်တွင် ၀ယ်ယူ၊ ငှားရမ်း၊ လပေးယူချင်သော စာအုပ်များကိုမှတ်ထားသော နေရာဖြစ်သည်။

၂၈။ စာအုပ်များကို မိမိဖုန်း(သို့) tablet ထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသလား။
စာအုပ်များကို website မှလွဲ၍ မိမိဖုန်း(သို့) tablet ထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။

၂၉။ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားသော စာအုပ်များကို ဖျက်နိုင်ပါသလား။
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော စာအုပ်များကို ကျွနု်ပ်၏စာအုပ်များ အောက်တွင် အလွယ်တကူ ဖျက်နိုင်ပါသည်။

၃၀။ MPT Books တွင် မည်သို့ ပိုက်ဆံပေးချေနိုင်ပါသနည်း။
လက်ရှိအချိန်တွင် MPT ငွေဖြည့်ကဒ်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ပေးချေနိုင်ပါသည်။

၃၁။ စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်း (သို့) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းတွက် အင်တာနက်ဒေတာ ကုန်ကျမှုရှိပါသလား။
ရှိပါသည်။

၃၂။ ဒေတာလက်ဆောင် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အချို့သောစာအုပ်ဝယ်ခြင်းများအတွက် ဒေတာလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုဒေတာလက်ဆောင်များကို စာအုပ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒေတာလက်ဆောင်ကို ရရှိပြီးချိန်မှစ၍ တစ်လအတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (လက်ဆောင်ရရှိသောဒေတာများကို MPT
Books application အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)

၃၃။ ဒေတာဖွင့်ထားခြင်းမရှိဘဲ MPT Books ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Android နှင့် iOS များတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော စာအုပ်များကို ဒေတာမဖွင့်ဘဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃၄။ *7272# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
*7272# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါက MPT Books website link ပါ၀င်သော အောက်ပါစာတို (SMS) ကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
“မင်္ဂလာပါ။ MPT Books website ကို၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက https://bit.ly/2Pe54zt ကိုနှိပ်ပါ။”

ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သေချာပါသလား။

ဤဟာသည် ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များ အောက်တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုအားရယူထားပြီးပါပြီ။