စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
သခင္ေအာင္ေဖ၏ သခင္ေအာင္ေဖ
ေရးသားသူ: သခင္ေအာင္ေဖ
Ks
သခင္ေအာင္ေဖ၏ သခင္ေအာင္ေဖ
part of pack
ကေလးတို႔သိမွတ္ဖြယ္ရာ ကမၻာ့ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား
ေရးသားသူ: ေမာင္ေခတ္ထြန္း
Ks
ဟစ္တလာ Hitler သည္ မည္သူနည္း။ ... ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကုိ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ အစြန္းေရာက္ လက္ယာ နာဇီႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဂ်ဴးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို စတင္ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ စခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၆ သန္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ ဟစ္တလာသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည္။ဟစ္တလာ Hitler သည္ မည္သူနည္း။ ... ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကုိ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ အစြန္းေရာက္ လက္ယာ နာဇီႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဂ်ဴးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို စတင္ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ စခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၆ သန္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ ဟစ္တလာသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည္။
part of pack
ဘားမယ္ေၾကြ
ေရးသားသူ: တင္တင္ႀကီး
Ks
တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ျပႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အႏုပညာရွင္တစ္ဦး၊ ယင္းသို႔ ဆင္းရဲညႇဳိးငယ္ရွိေနရသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမေၾကြသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ဘားမယ္ေၾကြ အျဖစ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေရာင္ျမင့္၍ တင့္တယ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျခသလံုးေပၚေအာင္ပင္ ခပ္ျမန္ျမန္ လွမ္းမသြား၀ံ့လွဘဲ ၾကြၾကြရြရြ ဖြဖြကေလး လွမ္းသြားေနၾကေသာ ေခတ္ထဲတြင္ ဘားမယ္ေၾကြသည္ ကၽြမ္းပစ္၍ ျပခဲ့ပါသည္။ ခုန္ပ်ံလႈပ္ရွားကစား၍ ျပသခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အလွၾကည့္ပစၥည္းလို သတ္မွတ္ျခင္းခံေနၾကရသည္မွ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္သူတို႔တြင္ ဘားမယ္ေၾကြလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုရပါသည္။တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ျပႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အႏုပညာရွင္တစ္ဦး၊ ယင္းသို႔ ဆင္းရဲညႇဳိးငယ္ရွိေနရသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမေၾကြသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ဘားမယ္ေၾကြ အျဖစ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေရာင္ျမင့္၍ တင့္တယ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျခသလံုးေပၚေအာင္ပင္ ခပ္ျမန္ျမန္ လွမ္းမသြား၀ံ့လွဘဲ ၾကြၾကြရြရြ ဖြဖြကေလး လွမ္းသြားေနၾကေသာ ေခတ္ထဲတြင္ ဘားမယ္ေၾကြသည္ ကၽြမ္းပစ္၍ ျပခဲ့ပါသည္။ ခုန္ပ်ံလႈပ္ရွားကစား၍ ျပသခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အလွၾကည့္ပစၥည္းလို သတ္မွတ္ျခင္းခံေနၾကရသည္မွ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္သူတို႔တြင္ ဘားမယ္ေၾကြလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုရပါသည္။
part of pack
နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္
ေရးသားသူ: ဦးေသာ္ဇင္
Ks
ေနကား ၀င္လုနီးၿပီ။ ၀င္လုနီး ေနေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့တြင္ ေတာတန္းႀကီးသည္ ညဳိဆိုင္းရီေမွာင္ေသာ ေတာင္ေျခ၌ ပန္းခ်ီေက်ာ္တို႔၏ လက္ရာလို ရႈမၿငီးေအာင္ အသေရေဆာင္၍ ေနေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုကာလ၌ အဘယ္က ေပၚလာသည္ မသိ။ ပေလြကေလးတစ္သံသည္ နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္ႏွင့္ လြမ္းစရာေကာင္းေအာင္ ေပၚလာေလသည္။ ေဒသ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္အရပ္ျဖစ္၏။ ပေလြသံရွင္က ေမာင္တင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုညေနက ၾကားရေသာ ပေလြသံသည္ ေနာင္အခါ၌ ဗမာတစ္ျပည္လံုးတြင္ ပဲ့တင္ထပ္၍ သြားခဲ့သည္။ ပေလြရွင္သည္လည္း “နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေက်ာ္ခဲ့ေလ၏။ နန္းေတာ္ေရွ႕ ဆရာတင္ကား မည္သူနည္း။ **
part of pack
ရွင္ေစာပု
ေရးသားသူ: ျမေဒါင္းရင္
Ks
၁။ ။ ဇာတိေတာ္ သကၠရာဇ္ ၇၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးသည္ မုတၱမၿမိဳ႕မွ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ဟံသာ၀တီကို မင္းေနျပည္ဖန္ဆင္းစံေနေတာ္မူ၏။ ဆင္ျဖဴရွင္တြင္ မိဖုရားငါးဦးရွိရာ ထိုငါးဦးအနက္ မိဖုရားသီရိမာတြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ငယ္မည္ဗသံုပန္း စက္ဗညားႏြဲ႕သည္ ဆင္ျဖဴရွင္ကံကုန္ေတာ္မူေသာအခါ ရာဇာဓိရာဇ္ဘြဲ႕ေတာ္ကိုခံယူ၍ ဟံသာ၀တီကို သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးေတာ္မူ၏။ ရာဇာဓိရာဇ္တြင္ကား အိမ္နိမ့္စံစဥ္က စံုဖက္ခဲ့ေသာ ၾကင္ယာေတာ္၊ တလမည္ေဒါ၊ သူပုန္မင္းသားဘ၀ႏွင့္ ဒဂုန္တြင္စံုဖက္ေသာ ေမြမနိပ္ပီယ ရာဇာေဒ၀ီ၊ အထြဋ္အျမတ္သို႔ေရာက္မွ စံုဖက္ေသာ မိဖုရား သုဒ္ၶိမာယာဟု သံုးဆက္ရွိသည့္အနက္ မိဖုရား သုဒ္ၶိမာယာတြင္ သားေတာ္ႏွစ္ပါး၊ သမီးေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ သမီးေတာ္ကို “သခင္ေက်ာ္ဘို႔” ဟု အမည္ေတာ္ မွည့္ေခၚေပ၏။ “သခင္ေက်ာ္ဘုိ႔” သည္ ရွင္ေစာပုပင္ျဖစ္၏။ * သကၠရာဇ္ ၇၅၅ ခု တပို႔တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၍ အရည္အေသြး လွလွႏွင့္ အသားအေရာင္ျဖဴျဖဴ၀င္း၀င္းရိွေသာေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ အရီးေတာ္၊ မဟာေဒ၀ီ မင္းသမီး ပ်ဳိႀကီးက ယုယ ျမတ္ႏိုးစြာႏွင့္ မြန္အေခၚအားျဖင့္ (တခင္စဲေဖာံ)၊ျမန္မာအသံႏွင့္ “သခင္ေက်ာ္ဘုိ႔” ဟု မွည့္ေခၚေတာ္မူသည္ျဖစ္ရာ (ေျမးျဖဴမ) ဟု ျမန္မာလို အဓိပၸာယ္ရေလသည္။ ဘြားဧငယ္မဟာေဒ၀ီ၏ ယုယျခင္းအားျဖင့္သာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ မဟာေဒ၀ီကံကုန္လွ်င္ မဟာေဒ၀ီ အပိုင္စားေသာ ဒဂုန္ၿမိဳ႕ကိုပင္ အပိုင္စားရ၍ ဒဂုန္၌ပင္ စံေနေပ၏။၁။ ။ ဇာတိေတာ္ သကၠရာဇ္ ၇၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးသည္ မုတၱမၿမိဳ႕မွ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ဟံသာ၀တီကို မင္းေနျပည္ဖန္ဆင္းစံေနေတာ္မူ၏။ ဆင္ျဖဴရွင္တြင္ မိဖုရားငါးဦးရွိရာ ထိုငါးဦးအနက္ မိဖုရားသီရိမာတြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ငယ္မည္ဗသံုပန္း စက္ဗညားႏြဲ႕သည္ ဆင္ျဖဴရွင္ကံကုန္ေတာ္မူေသာအခါ ရာဇာဓိရာဇ္ဘြဲ႕ေတာ္ကိုခံယူ၍ ဟံသာ၀တီကို သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးေတာ္မူ၏။ ရာဇာဓိရာဇ္တြင္ကား အိမ္နိမ့္စံစဥ္က စံုဖက္ခဲ့ေသာ ၾကင္ယာေတာ္၊ တလမည္ေဒါ၊ သူပုန္မင္းသားဘ၀ႏွင့္ ဒဂုန္တြင္စံုဖက္ေသာ ေမြမနိပ္ပီယ ရာဇာေဒ၀ီ၊ အထြဋ္အျမတ္သို႔ေရာက္မွ စံုဖက္ေသာ မိဖုရား သုဒ္ၶိမာယာဟု သံုးဆက္ရွိသည့္အနက္ မိဖုရား သုဒ္ၶိမာယာတြင္ သားေတာ္ႏွစ္ပါး၊ သမီးေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ သမီးေတာ္ကို “သခင္ေက်ာ္ဘို႔” ဟု အမည္ေတာ္ မွည့္ေခၚေပ၏။ “သခင္ေက်ာ္ဘုိ႔” သည္ ရွင္ေစာပုပင္ျဖစ္၏။ * သကၠရာဇ္ ၇၅၅ ခု တပို႔တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၍ အရည္အေသြး လွလွႏွင့္ အသားအေရာင္ျဖဴျဖဴ၀င္း၀င္းရိွေသာေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ အရီးေတာ္၊ မဟာေဒ၀ီ မင္းသမီး ပ်ဳိႀကီးက ယုယ ျမတ္ႏိုးစြာႏွင့္ မြန္အေခၚအားျဖင့္ (တခင္စဲေဖာံ)၊ျမန္မာအသံႏွင့္ “သခင္ေက်ာ္ဘုိ႔” ဟု မွည့္ေခၚေတာ္မူသည္ျဖစ္ရာ (ေျမးျဖဴမ) ဟု ျမန္မာလို အဓိပၸာယ္ရေလသည္။ ဘြားဧငယ္မဟာေဒ၀ီ၏ ယုယျခင္းအားျဖင့္သာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ မဟာေဒ၀ီကံကုန္လွ်င္ မဟာေဒ၀ီ အပိုင္စားေသာ ဒဂုန္ၿမိဳ႕ကိုပင္ အပိုင္စားရ၍ ဒဂုန္၌ပင္ စံေနေပ၏။
part of pack
စာေရးဆရာၾကီး ဦးႏု၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ရက္စြဲသမိုင္း
Ks
စာေရးဆရာၾကီး ဦးႏု၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ရက္စြဲသမိုင္း
part of pack
ေတာ္လွန္ေရးဆက္သား ရဲေဘာ္ေက်ာ္ထင္
ေရးသားသူ: ရဲေဘာ္စိန္ေလး
Ks
ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူး၏ မိန့္ခြန္း ေတာ္လွန္ေရးမစမီေန႔တစ္ေန႔ မႏၱေလးမ်က္ပါးရပ္ အေျမာက္တပ္၌ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ဗိုလ္ဗထူးသည္ ရဲေဘာ္မ်ားအားစည္းေ၀းေစ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ၾကားေပသည္။ “... ရဲေဘာ္တုိ႔၊ ငါတို႔ရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုကား နီးကပ္လ်က္ရွိေနၿပီ။ ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ေရွး႐ႈလ်က္ အသက္ေသြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ္လည္းလည္း မရခဲ့ဘူး။ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို ဆင္းရဲမြဲျပာက်ၿပီး ေသတာေတြလည္း ေသကုန္ၿပီ။ ဗမာျပည္ရွိ သစ္ေတာႀကီးမ်ားဟာ ငါတို႔ ဗမာလူမ်ဳိး အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖူလံုၿပီး ေနႏုိင္ထုိင္ႏုိင္တယ္။ ဆန္စပါးဆို လွ်င္ ၄-၅ ႏွစ္တုိင္ စားႏုိင္ေအာင္ ၀ေျပာသာယာတယ္။ အ၀တ္အစားလည္း ဗမာေတြ အလြန္တုိးတက္ေနတယ္။ အမရပူရ၊ ျမင္းျခံ၊ မိတၳီလာ ဒိစႀတိတ္၊ သာစည္နယ္ ဟန္ဇားတို႔ကထြက္တဲ့ အထည္မ်ားဟာ ဗမာျပည္အတြက္ ဖူလံုတယ္။ ဒီ…သစ္ေတာ ဆန္စပါး အထည္မ်ား ျမင္ေနရေပမဲ့ တို႔ဗမာေတြၾကည့္လုိက္လွ်င္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အစား ဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ ပိုမိုက်ပ္တည္းၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ၾကၿပီ။ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူး၏ မိန့္ခြန္း ေတာ္လွန္ေရးမစမီေန႔တစ္ေန႔ မႏၱေလးမ်က္ပါးရပ္ အေျမာက္တပ္၌ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ဗိုလ္ဗထူးသည္ ရဲေဘာ္မ်ားအားစည္းေ၀းေစ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ၾကားေပသည္။ “... ရဲေဘာ္တုိ႔၊ ငါတို႔ရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုကား နီးကပ္လ်က္ရွိေနၿပီ။ ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ေရွး႐ႈလ်က္ အသက္ေသြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ္လည္းလည္း မရခဲ့ဘူး။ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို ဆင္းရဲမြဲျပာက်ၿပီး ေသတာေတြလည္း ေသကုန္ၿပီ။ ဗမာျပည္ရွိ သစ္ေတာႀကီးမ်ားဟာ ငါတို႔ ဗမာလူမ်ဳိး အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖူလံုၿပီး ေနႏုိင္ထုိင္ႏုိင္တယ္။ ဆန္စပါးဆို လွ်င္ ၄-၅ ႏွစ္တုိင္ စားႏုိင္ေအာင္ ၀ေျပာသာယာတယ္။ အ၀တ္အစားလည္း ဗမာေတြ အလြန္တုိးတက္ေနတယ္။ အမရပူရ၊ ျမင္းျခံ၊ မိတၳီလာ ဒိစႀတိတ္၊ သာစည္နယ္ ဟန္ဇားတို႔ကထြက္တဲ့ အထည္မ်ားဟာ ဗမာျပည္အတြက္ ဖူလံုတယ္။ ဒီ…သစ္ေတာ ဆန္စပါး အထည္မ်ား ျမင္ေနရေပမဲ့ တို႔ဗမာေတြၾကည့္လုိက္လွ်င္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အစား ဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ ပိုမိုက်ပ္တည္းၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ၾကၿပီ။
part of pack
ျမန္မာျပည္မွ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား
ေရးသားသူ: မိုးမိုးေစာ၀င္း၊ ေက်ာ္ျဖဴစံ
Ks
(၁) စိုးႏိုင္ကိုဦးေအာင္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္မိဘႏွစ္ပါးမွ၁၉၆၁၊ ဇူလုိင္၂၆တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့၏။အေဖကဂုန္နီစက္႐ံု စာေရး၀န္ထမ္း၊အေမက ေက်ာင္းဆရာမ။ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ရွိ။စိုးႏိုင္ကအႀကီးဆုံး။ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ကံဘဲ့ဘူတာ႐ံုအနားမွာ ေနၾကသည္။ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္၊ စိုးႏိုင္က အႀကီးဆံုး။ ေတာင္ဥကၠလာ အ.လ.က၄ မွာပညာသင္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာ အ.ထ.က၁သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့။ ဆယ္တန္းေအာင္သည္။ လႈိင္ေဒသေကာလိပ္။ ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)။ သူက သတၱေဗဒဘာသာကိုယူသည္။ ေဒသေကာလိပ္မွာတုန္းက ပထမႏွစ္မွာ၊ဒုတိယႏွစ္မွာ စာေမးပြဲက်႐ႈံးခဲ့ဖူး၏။ (၂) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ။ ေသြးနီဥဆုိင္ရာဟီမိုကလိုဘင္လုပ္ေဆာင္မႈခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Thalassaemia ေရာဂါရွိေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္စိုးႏိုင္သည္ဖန္တီးလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့၏။ (၃) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကပင္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုကို၀ါသနာထံုခဲ့၏။ ႐ုပ္ျပေရးေသာကိုမင္းသိုက္တုိ႔ထံသြားသည္။ ႐ုပ္ျပဆရာမ်ားသည္လက္မလည္ေအာင္လုပ္ေနၾကရ၏။ စိုးႏိုင္ေရးခ်င္သည္မွာပန္းခ်ီ။ ႐ုပ္ျပေတာ့မဟုတ္ခဲ့။ ဦးေလးပြကစိုးႏိုင္ကိုပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးသိန္းဟန္၏အိမ္သုိ႔ပို႔ေပးခဲ့၏။ (၄) ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးသိန္းဟန္က ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္တြင္ေနသည္။ ပန္းခ်ီပညာသည္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မေက်နပ္ၾကႏွင့္။ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္သြားၾကရမည္ဟူေသာ အယူအဆရွိ၏။ စိုးႏိုင္ေတြ႕ေသာ ဦးသိန္းဟန္သည္ဗုဒၶ၏ တရား ေတာ္ျမတ္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ဦးသိန္းဟန္တြင္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ေဘာလံုးကန္သည္။ ဂစ္တာတီးသည္။ စိုးႏိုင္ကေတာ့ ဦးသိန္းဟန္ထံတြင္ ပန္းခ်ီသင္ယူသည္။ သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးရသည္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား မ်ားလည္း ေရးရ၏။(၁) စိုးႏိုင္ကိုဦးေအာင္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္မိဘႏွစ္ပါးမွ၁၉၆၁၊ ဇူလုိင္၂၆တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့၏။အေဖကဂုန္နီစက္႐ံု စာေရး၀န္ထမ္း၊အေမက ေက်ာင္းဆရာမ။ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ရွိ။စိုးႏိုင္ကအႀကီးဆုံး။ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ကံဘဲ့ဘူတာ႐ံုအနားမွာ ေနၾကသည္။ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္၊ စိုးႏိုင္က အႀကီးဆံုး။ ေတာင္ဥကၠလာ အ.လ.က၄ မွာပညာသင္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာ အ.ထ.က၁သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့။ ဆယ္တန္းေအာင္သည္။ လႈိင္ေဒသေကာလိပ္။ ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)။ သူက သတၱေဗဒဘာသာကိုယူသည္။ ေဒသေကာလိပ္မွာတုန္းက ပထမႏွစ္မွာ၊ဒုတိယႏွစ္မွာ စာေမးပြဲက်႐ႈံးခဲ့ဖူး၏။ (၂) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ။ ေသြးနီဥဆုိင္ရာဟီမိုကလိုဘင္လုပ္ေဆာင္မႈခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Thalassaemia ေရာဂါရွိေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္စိုးႏိုင္သည္ဖန္တီးလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့၏။ (၃) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကပင္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုကို၀ါသနာထံုခဲ့၏။ ႐ုပ္ျပေရးေသာကိုမင္းသိုက္တုိ႔ထံသြားသည္။ ႐ုပ္ျပဆရာမ်ားသည္လက္မလည္ေအာင္လုပ္ေနၾကရ၏။ စိုးႏိုင္ေရးခ်င္သည္မွာပန္းခ်ီ။ ႐ုပ္ျပေတာ့မဟုတ္ခဲ့။ ဦးေလးပြကစိုးႏိုင္ကိုပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးသိန္းဟန္၏အိမ္သုိ႔ပို႔ေပးခဲ့၏။ (၄) ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးသိန္းဟန္က ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္တြင္ေနသည္။ ပန္းခ်ီပညာသည္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မေက်နပ္ၾကႏွင့္။ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္သြားၾကရမည္ဟူေသာ အယူအဆရွိ၏။ စိုးႏိုင္ေတြ႕ေသာ ဦးသိန္းဟန္သည္ဗုဒၶ၏ တရား ေတာ္ျမတ္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ဦးသိန္းဟန္တြင္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ေဘာလံုးကန္သည္။ ဂစ္တာတီးသည္။ စိုးႏိုင္ကေတာ့ ဦးသိန္းဟန္ထံတြင္ ပန္းခ်ီသင္ယူသည္။ သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးရသည္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား မ်ားလည္း ေရးရ၏။
part of pack
ဆရာေကာင္းသန္႔ အင္တာဗ်ဴး
ေရးသားသူ: ဝတ္ရည္ေအာင္
Ks
ဝတ္ရည္ေအာင္ရဲ. ဆရာေကာင္းသန္႔ အင္တာဗ်ဴး
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။