စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
ဘာလဲဟဲ့
ေရးသားသူ: ေမာင္စြမ္းရည္
Ks
ဆရာေမာင္စြမ္းရည္၏ "ဘာလဲဟဲ့" ေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈျဖစ္သည္
ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္ထဲက အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္
ေရးသားသူ: သန္းထြန္း (ေမာ္လၿမဳိင္)
Ks
နိဒါန္း လူ႕သမုိင္း၏ အျဖစ္အပ်က္၊ အတက္အဆင္း၊ အတိုးအဆုတ္ႏွင့္ အေဟာင္းအသစ္တို႕သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းအစဥ္ဟူေသာ သခၤါရတရားသည္ သဘာ၀၏ အခ်ဳပ္အျခာ နိယာမတရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္မွာလည္း မလြဲမေသြျဖစ္သည္။ လူတို႕၏ ႀကံစည္အားထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၾကသကဲ့သို႔ လူ႕သမိုင္း၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးတြင္ လူသည္ ပဓာန ေရွ႕ေဆာင္ ျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္သမွ် အမွားႏွင့္ မကင္းၾကေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစတနာအမွားမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပို၍ပို၍အမွား ကင္းစင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ကာ ျပဳျပင္ႏုိင္ၾကသင့္ေပသည္။ ပို၍ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အစဥ္ႀကံေဆာင္ၾက ရေပမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ျမန္မာလူ႕ေဘာင္၏ ေနာင္လာေနာက္သား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအေမြခံ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ေပးေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႕သမိုင္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္းတြင္ လူေတြကပင္ တည္ေဆာက္ေနၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသည္ပင္ လူ႕ေလာကကို ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးႏုိင္၍ ဆိုးေအာင္ဖန္းတီးႏုိင္သည့္ ပဓာန အခန္းမွာ ပါ၀င္ေနရာ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတ္ၱိမ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္လည္း လူ႕ေဘာင္သမိုင္း၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ အေရးပါလာသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။နိဒါန္း လူ႕သမုိင္း၏ အျဖစ္အပ်က္၊ အတက္အဆင္း၊ အတိုးအဆုတ္ႏွင့္ အေဟာင္းအသစ္တို႕သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းအစဥ္ဟူေသာ သခၤါရတရားသည္ သဘာ၀၏ အခ်ဳပ္အျခာ နိယာမတရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္မွာလည္း မလြဲမေသြျဖစ္သည္။ လူတို႕၏ ႀကံစည္အားထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၾကသကဲ့သို႔ လူ႕သမိုင္း၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးတြင္ လူသည္ ပဓာန ေရွ႕ေဆာင္ ျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္သမွ် အမွားႏွင့္ မကင္းၾကေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစတနာအမွားမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပို၍ပို၍အမွား ကင္းစင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ကာ ျပဳျပင္ႏုိင္ၾကသင့္ေပသည္။ ပို၍ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အစဥ္ႀကံေဆာင္ၾက ရေပမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ျမန္မာလူ႕ေဘာင္၏ ေနာင္လာေနာက္သား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအေမြခံ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ေပးေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႕သမိုင္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္းတြင္ လူေတြကပင္ တည္ေဆာက္ေနၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသည္ပင္ လူ႕ေလာကကို ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးႏုိင္၍ ဆိုးေအာင္ဖန္းတီးႏုိင္သည့္ ပဓာန အခန္းမွာ ပါ၀င္ေနရာ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတ္ၱိမ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္လည္း လူ႕ေဘာင္သမိုင္း၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ အေရးပါလာသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။