စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

စာေရးဆရာၾကီး ဦးႏု၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ရက္စြဲသမိုင္း
Ks
စာေရးဆရာၾကီး ဦးႏု၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ရက္စြဲသမိုင္း
part of pack
သခင္ေအာင္ေဖ၏ သခင္ေအာင္ေဖ
ေရးသားသူ: သခင္ေအာင္ေဖ
Ks
သခင္ေအာင္ေဖ၏ သခင္ေအာင္ေဖ
part of pack
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအာဏာအသိမ္းခံရေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္
ေရးသားသူ: သန္းဝင္းလႈိင္
Ks
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအာဏာအသိမ္းခံရေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္
part of pack
ကင္မ္ အီဆြန္း ေတာ္လွန္ေသာ ေနမင္းနီ
ေရးသားသူ: ဟိန္းလတ္
Ks
ကင္မ္ အီဆြန္း ေတာ္လွန္ေသာ ေနမင္းနီ
part of pack
ကေလးတို႔သိမွတ္ဖြယ္ရာ ကမၻာ့ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား
ေရးသားသူ: ေမာင္ေခတ္ထြန္း
Ks
ဟစ္တလာ Hitler သည္ မည္သူနည္း။ ... ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကုိ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ အစြန္းေရာက္ လက္ယာ နာဇီႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဂ်ဴးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို စတင္ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ စခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၆ သန္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ ဟစ္တလာသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည္။ဟစ္တလာ Hitler သည္ မည္သူနည္း။ ... ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကုိ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ အစြန္းေရာက္ လက္ယာ နာဇီႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဂ်ဴးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို စတင္ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ စခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၆ သန္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ ဟစ္တလာသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည္။
part of pack
ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ပီမိုးနင္း
ေရးသားသူ: သခၤါ
Ks
ဘ၀၏အစ [ ၁ ] ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအနက္ ကြယ္လြန္သူ ဆရာပီမိုးနင္းကား စာေပေတာ္လွန္ေရးသမားအစစ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၀ါက် အထားအသို၊ အျဖတ္အေတာက္၊ စာအေရးအသား စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမွစ၍ အေတြးအေခၚအားလံုး ဆရာ့ေခတ္ တြင္ ဆရာသည္ အမ်ားေရးသကဲ့သို႔ မေရး၊ အမ်ားေတြးသကဲ့သို႔ မေတြးဘဲ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္ခဲ့သူ စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာတို႔ေခတ္က စာေရးဟန္မွာ ယခုေခတ္ႏွင့္ မတူေပ။ “ဘာဏုရာဇာ၊ ေနစၾကာလည္း၊ ဆည္းစ်ာ႐ိုးရီ၊ တိမ္နီ၊ တိမ္၀ါ၊ တိမ္မိလႅာ တိမ္မကန္း၊ တိမ္မရန္း တိမ္စူကာ” စေသာ စာအခ်ီးနိဒါန္းမ်ဳိး။ ““နန္းဘံုျမင့္ျပာသာဒ္အဆူဆူတြင္၊ လွနတ္သူဇာရွင္ အေခ်ာအလွကို မေနာဟဒယ… ေဇာတၾကြၾကြႏွင့္ ေျပာမျပႏုိင္ဘြယ္ … ေကာင္းေျခာက္ဆယ္ေလးရပ္ ေသြးထပ္ထပ္” စေသာ ကဗ်ာလကၤာဆန္ဆန္ ခ်ီးပံု ဖြဲ႕ပံုမ်ဳိးစေသာ ထိုေခတ္က အေရးအသားမ်ားကို ဆရာသည္ အားလံုး ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ဘ၀၏အစ [ ၁ ] ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအနက္ ကြယ္လြန္သူ ဆရာပီမိုးနင္းကား စာေပေတာ္လွန္ေရးသမားအစစ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၀ါက် အထားအသို၊ အျဖတ္အေတာက္၊ စာအေရးအသား စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမွစ၍ အေတြးအေခၚအားလံုး ဆရာ့ေခတ္ တြင္ ဆရာသည္ အမ်ားေရးသကဲ့သို႔ မေရး၊ အမ်ားေတြးသကဲ့သို႔ မေတြးဘဲ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္ခဲ့သူ စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာတို႔ေခတ္က စာေရးဟန္မွာ ယခုေခတ္ႏွင့္ မတူေပ။ “ဘာဏုရာဇာ၊ ေနစၾကာလည္း၊ ဆည္းစ်ာ႐ိုးရီ၊ တိမ္နီ၊ တိမ္၀ါ၊ တိမ္မိလႅာ တိမ္မကန္း၊ တိမ္မရန္း တိမ္စူကာ” စေသာ စာအခ်ီးနိဒါန္းမ်ဳိး။ ““နန္းဘံုျမင့္ျပာသာဒ္အဆူဆူတြင္၊ လွနတ္သူဇာရွင္ အေခ်ာအလွကို မေနာဟဒယ… ေဇာတၾကြၾကြႏွင့္ ေျပာမျပႏုိင္ဘြယ္ … ေကာင္းေျခာက္ဆယ္ေလးရပ္ ေသြးထပ္ထပ္” စေသာ ကဗ်ာလကၤာဆန္ဆန္ ခ်ီးပံု ဖြဲ႕ပံုမ်ဳိးစေသာ ထိုေခတ္က အေရးအသားမ်ားကို ဆရာသည္ အားလံုး ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။
part of pack
နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္
ေရးသားသူ: ဦးေသာ္ဇင္
Ks
ေနကား ၀င္လုနီးၿပီ။ ၀င္လုနီး ေနေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့တြင္ ေတာတန္းႀကီးသည္ ညဳိဆိုင္းရီေမွာင္ေသာ ေတာင္ေျခ၌ ပန္းခ်ီေက်ာ္တို႔၏ လက္ရာလို ရႈမၿငီးေအာင္ အသေရေဆာင္၍ ေနေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုကာလ၌ အဘယ္က ေပၚလာသည္ မသိ။ ပေလြကေလးတစ္သံသည္ နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္ႏွင့္ လြမ္းစရာေကာင္းေအာင္ ေပၚလာေလသည္။ ေဒသ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္အရပ္ျဖစ္၏။ ပေလြသံရွင္က ေမာင္တင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုညေနက ၾကားရေသာ ပေလြသံသည္ ေနာင္အခါ၌ ဗမာတစ္ျပည္လံုးတြင္ ပဲ့တင္ထပ္၍ သြားခဲ့သည္။ ပေလြရွင္သည္လည္း “နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေက်ာ္ခဲ့ေလ၏။ နန္းေတာ္ေရွ႕ ဆရာတင္ကား မည္သူနည္း။ **
part of pack
ဘားမယ္ေၾကြ
ေရးသားသူ: တင္တင္ႀကီး
Ks
တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ျပႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အႏုပညာရွင္တစ္ဦး၊ ယင္းသို႔ ဆင္းရဲညႇဳိးငယ္ရွိေနရသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမေၾကြသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ဘားမယ္ေၾကြ အျဖစ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေရာင္ျမင့္၍ တင့္တယ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျခသလံုးေပၚေအာင္ပင္ ခပ္ျမန္ျမန္ လွမ္းမသြား၀ံ့လွဘဲ ၾကြၾကြရြရြ ဖြဖြကေလး လွမ္းသြားေနၾကေသာ ေခတ္ထဲတြင္ ဘားမယ္ေၾကြသည္ ကၽြမ္းပစ္၍ ျပခဲ့ပါသည္။ ခုန္ပ်ံလႈပ္ရွားကစား၍ ျပသခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အလွၾကည့္ပစၥည္းလို သတ္မွတ္ျခင္းခံေနၾကရသည္မွ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္သူတို႔တြင္ ဘားမယ္ေၾကြလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုရပါသည္။တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ျပႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အႏုပညာရွင္တစ္ဦး၊ ယင္းသို႔ ဆင္းရဲညႇဳိးငယ္ရွိေနရသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမေၾကြသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက ဘားမယ္ေၾကြ အျဖစ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေရာင္ျမင့္၍ တင့္တယ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျခသလံုးေပၚေအာင္ပင္ ခပ္ျမန္ျမန္ လွမ္းမသြား၀ံ့လွဘဲ ၾကြၾကြရြရြ ဖြဖြကေလး လွမ္းသြားေနၾကေသာ ေခတ္ထဲတြင္ ဘားမယ္ေၾကြသည္ ကၽြမ္းပစ္၍ ျပခဲ့ပါသည္။ ခုန္ပ်ံလႈပ္ရွားကစား၍ ျပသခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အလွၾကည့္ပစၥည္းလို သတ္မွတ္ျခင္းခံေနၾကရသည္မွ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္သူတို႔တြင္ ဘားမယ္ေၾကြလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုရပါသည္။
part of pack
နာရင္ဒရာမိုဒီ အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေလ်ွာက္ေသာလမ္း
ေရးသားသူ: ဟိန္းလတ္
Ks
နာရင္ဒရာမိုဒီ အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေလ်ွာက္ေသာလမ္း
part of pack
နယ္ခ်ဲ႕ကို ေတာ္လွန္ေသာ ဗိုလ္ဥတၱမ
ေရးသားသူ: ေအာင္စုိး
Ks
ျဗိတိသွ်တို႔က ရာထူး၊ အာဏာ၊ ေငြတို႔ျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေသာ္လည္း အညံ့မခံခဲ့သူ၊ ျဗိတိသွ်တို႔က ႀကဳိးမိန္႔ကို အယူခံခြင့္ျပဳေသာ္လည္း တိုင္းတစ္ပါးသားကို အည့ံခံျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀င္တြင္ အမည္းစက္ အထင္မခံႏုိင္ဟု ရဲ၀ံံ့စြာ မိန္႔ၾကားလ်က္ ဒူးမေထာက္ခဲ့သူ ---
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။