စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးက်မ္း
ေရးသားသူ: ပီမိုးနင္း
Ks
ေျပာသမွ်ၿပီးသည့္ ဟိႏၵဴေယာဂီ ထြက္သက္ ၀င္သက္ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးက်မ္း။
part of pack
ျမန္မာေန႔၊ ျမန္မာလ၊ ျမန္မာႏွစ္အမည္မ်ား
ေရးသားသူ: ဦးဖိုးလတ္
Ks
အခ်ီး “ျမန္မာလအမည္မ်ား”အေၾကာင္းတြင္ “နယုန္လ” ေခါင္းစဥ္ေန႔အမည္မ်ားျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာတို႔၏ အေၾကာင္းကို အႁမြက္မွ် ညႊန္းဆိုၿပီးလွ်င္ ေန႔အမည္မ်ား အဖြင့္ဋီကာတြင္မွ အက်ယ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ဟု ဆိုခဲ့၏။ ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔ အမည္မ်ားအေၾကာင္း အဖြင့္ဋီကာကို ယခုေရးသားပါေတာ့အံ့။ ျမန္မာလအမည္မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း စကားတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္အနက္တို႔ကိုပါ စံုစံုလင္လင္ စတင္စဥ္းစားေဖာ္ျပခဲ့သူမွာ မႏၲေလးရတနာပံုေခတ္၊ ပဥ္ၥမသဂၤါယနာတင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ ေ၀ါဟာရလိနတ္ၳဒီပနီက်မ္းကို ျပဳသူ၊ မင္းႀကီးမဟာေဇယသခၤယာဘြဲ႕ခံ ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာဘာသာသည္ ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစကားတိုင္းသည္ ပါဠိပုဒ္ပ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း စြဲျမဲစြာယူဆထားသည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔အမည္မ်ား အားလံုးကို ပါဠိႏွင့္ သသၤက႐ိုက္ဘာသာသက္ဆိုင္ရာ ေန႔အမည္ အေခၚမ်ားမွလာေၾကာင္း ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္း ေကာက္ယူေဖာ္ျပရာ၀ယ္ မ်ားစြာေသာ ေနရာတို႔၌ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္တိက်ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ ဟူေသာ အမည္ႏွစ္ရပ္တို႔၌ကား ခၽြတ္ေခ်ာ္၍ေနၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး စေသာ အျခားအမည္ အခ်ဳိ႕တို႔၌လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား တိမ္းယိမ္း၍ေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားကို ေ၀ဖန္ရာ၌ ယင္းတို႔၏ အေရးအေခၚမ်ားသည္ ပုဂံစာေပေခတ္ မဆြမွ တစ္စ တစ္စ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာပံု သမိုင္းစံုကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။အခ်ီး “ျမန္မာလအမည္မ်ား”အေၾကာင္းတြင္ “နယုန္လ” ေခါင္းစဥ္ေန႔အမည္မ်ားျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာတို႔၏ အေၾကာင္းကို အႁမြက္မွ် ညႊန္းဆိုၿပီးလွ်င္ ေန႔အမည္မ်ား အဖြင့္ဋီကာတြင္မွ အက်ယ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ဟု ဆိုခဲ့၏။ ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔ အမည္မ်ားအေၾကာင္း အဖြင့္ဋီကာကို ယခုေရးသားပါေတာ့အံ့။ ျမန္မာလအမည္မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း စကားတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္အနက္တို႔ကိုပါ စံုစံုလင္လင္ စတင္စဥ္းစားေဖာ္ျပခဲ့သူမွာ မႏၲေလးရတနာပံုေခတ္၊ ပဥ္ၥမသဂၤါယနာတင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ ေ၀ါဟာရလိနတ္ၳဒီပနီက်မ္းကို ျပဳသူ၊ မင္းႀကီးမဟာေဇယသခၤယာဘြဲ႕ခံ ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာဘာသာသည္ ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစကားတိုင္းသည္ ပါဠိပုဒ္ပ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း စြဲျမဲစြာယူဆထားသည္အတိုင္း ျမန္မာေန႔အမည္မ်ား အားလံုးကို ပါဠိႏွင့္ သသၤက႐ိုက္ဘာသာသက္ဆိုင္ရာ ေန႔အမည္ အေခၚမ်ားမွလာေၾကာင္း ေလွသင္းအတြင္း၀န္မင္း ေကာက္ယူေဖာ္ျပရာ၀ယ္ မ်ားစြာေသာ ေနရာတို႔၌ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္တိက်ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ ဟူေသာ အမည္ႏွစ္ရပ္တို႔၌ကား ခၽြတ္ေခ်ာ္၍ေနၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး စေသာ အျခားအမည္ အခ်ဳိ႕တို႔၌လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား တိမ္းယိမ္း၍ေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာေန႔အမည္မ်ားကို ေ၀ဖန္ရာ၌ ယင္းတို႔၏ အေရးအေခၚမ်ားသည္ ပုဂံစာေပေခတ္ မဆြမွ တစ္စ တစ္စ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာပံု သမိုင္းစံုကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။
part of pack
ျမန္မာ့ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရမ်ား
ေရးသားသူ: မာေလး
Ks
သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ေဆြမ်ဳိးစပ္ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေလ့လာ သည့္အခါ ျမန္မာစာေပ အေျခစုိက္ရာ ပုဂံေခတ္ကိုပင္ ဦးစား ေပး ေလ့လာရေပသည္။ ပုဂံျမန္မာ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ယေန႔အထိ ရွာမေတြ႕ေသးေသာ ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရအခ်ဳိ႕ မွာ ခယ္မ၊ ခဲအုိ၊ ဇနီး၊ ေယာက္မ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ရွာမေတြ႕ေသးကာမွ်ႏွင့္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာတုိ႔ တီထြင္သုံးစဲြျခင္း မရွိေသးဟု ဆုိႏုိင္မည္ မထင္ေပ။ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားသည္ ေဆြမ်ဳိးစပ္ ေ၀ါဟာရခ်ည္း ေဖာ္ျပေရးထုိးခဲ့သည္ မဟုတ္ရ ကား အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနႏွင့္ စပ္မွသာ ထုိေ၀ါဟာရ မ်ား ပါလာသည္ျဖစ္ရာ အလ်ဥ္းမသင့္၍ မေတြ႕ရျခင္းဟုပင္ ယူခ်င္ပါသည္။
part of pack
ျမန္မာ့လက္စြဲ
ေရးသားသူ: ခင္ေမညြန္႔
Ks
ျမန္မာတိုင္း ေဆာင္ထားသင့္ေသာ၊ ျမန္မာတို႔လက္ထဲ အျမဲရွိသင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
part of pack
ျမန္မာ့ရာသီ ဆယ့္ႏွစ္လႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ား
ေရးသားသူ: ဦးသိန္းေအာင္ (ျမန္မာစာ)
Ks
တန္ခူးဟူသည္ ... တန္ခူးလသည္ကား.. ျျမန္မာတ႔ုိ၏ ၁၂ လ ရာသီလ၏ အဦးအစလပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရာသီတြင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ ေသာ ေႏြရာသီတြင္ က်ေရာက္သျဖင့္ အပူဒီဂရီ ၄၈.. အထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ေနေသးသည္။ အပူရွိန္လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ““တန္ခူးေရ ကုန္၊ ကဆုန္ေရခန္း”” ဆိုသည့္ စကားအရာႏွင့္အညီ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ား၊ ေရခန္းေျခာက္စျပဳၾကသည္။
part of pack
ျမန္မာ့ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့
ေရးသားသူ: ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း
Ks
စာေရးသူသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္းက မိမိ ဇာတိရပ္ရြာသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ သြားသည့္ခရီးစဥ္မွာ မေကြးမွ မင္းဘူးသို႔ကူး၍ မင္းဘူးမွတစ္ဆင့္ ကားတစ္တန္စီးကာ ခရီးဆက္ ရေပသည္။ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး အသံုးလံုးလႈပ္ရွားမႈ ဖြင့္ပြဲအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ မုခ္ဦးမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ စိုက္ထူထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။ ထုိအခါ မိမိသည္လည္း ထုိလႈပ္ရွားတတ္ႂကြေနသူမ်ားနည္းတူ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုျပဳႏုိင္ေခ်ေသာ္ ေကာင္းေလစြဟု ေတာင့္တစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ရပါမည္နည္းဟု စဥ္းစားသည့္အခါ အေဖ့ကိုေျပးျမင္ပါသည္။ အေဖသည္လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းသံုးပတ္က ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ အေဖ့တြင္ ထုိးကြင္းဒူးခ်ရွိသည္။ အေဖ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ရြာတြင္ ထုိးကြင္းသမား မရွိၿပီ။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ထုိးကြင္းရွိသူပင္လွ်င္ ရွားပါးစျပဳၿပီျဖစ္ေသာ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္အေၾကာင္းကို စုေဆာင္းရန္ မသင့္ပါသေလာ။ ထုိအေတြးကို အေမးျဖင့္ပင္ ထုိးကြင္း မင္ေၾကာင္ အေၾကာင္း ေမးျမန္းစုေဆာင္းရန္ စိတ္ကူးရခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဓေလ့သည္စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ျပဳစုရန္လုိအပ္ျခင္းရွိ မရွိ သံုးသပ္ရပါေသးသည္။ ထုိအခါ ယင္းဓေလ့သည္ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ျမန္မာတုိ႔၏ လူမႈဘ၀တြင္ မ်ားစြာၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့ပံုကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိးကြင္းရွိသူမ်ား မကြယ္ေပ်ာက္မီ စုေဆာင္းမွတ္သားထားကာ ေရးသားျပဳစု သင့္သည္ဟု ယူဆလုိက္မိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းလည္း ေပၚလာျပန္၏။ ယင္းအေၾကာင္းမွာ ယေန႔ တြင္က်ယ္ေန ေသာ“ဘက္ထရီစုတ္ထုိးအ႐ုပ္” ထုိးနည္းႏွင့္မ်ားမၾကာမီကမွ ျမန္မာလူငယ္တုိ႔၏ လက္၀ယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ “အပ္ထုိးအ႐ုပ္” ထုိးနည္းတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိနည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ ထုိးေသာအ႐ုပ္မ်ားမွာ နဂါးႀကီးမ်ား၊ ေႁမြႀကီးမ်ား၊ ငွက္ႀကီးမ်ား၊ အေမြး႐ႈပ္ေထြးေနေသာလူ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေသာ အျခား႐ုပ္မ်ားခ်ည္း မဟုတ္ေပ။ ေရွးနည္း အင္းအုိင္ခါးလွည့္လက္ဖြဲ႕အေဆာင္ ယံုၾကည္သူတုိ႔သာ ထုိးႏွံခဲ့ေသာ အင္းကြက္မ်ား၊ သန္လ်က္ထမ္း ဘီလူးမ်ား၊ စမမ်ားလည္း ေရာလ်က္ေနေပသည္။ တစ္ခါကျခင္း႐ိုင္ခတ္ပညာကို အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ပညာေလာဟု ေမးျမန္းဖူးေသာ လူငယ္တစ္ဦးကုိ သြားေရာက္ သတိရမိပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္ ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္သည္လည္း ကာလၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ အေတြးမွား၊ အေရးမွား၊ အမွတ္မွား၊ အသိမွားလာႏုိင္စရာရွိေပသည္။ ယေန႔ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားသည္ပင္ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ေလာ၊ ေရွးအခါက တြင္ က်ယ္ခဲ့ဖူးေသာ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္သည္ပင္ လက္ရွိေဆးမင္ေၾကာင္ စတင္ရာေဒသ၏ ၾသဇာရိပ္မွ လာသေလာ စသည္ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္စရာရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈသေဘာ သက္၀င္ခဲ့ေသာ “ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့” ကိုစုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ရျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးျခင္းဟူ၍အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ဤသို႔ျပဳစုေသာ “ျမန္မာတုိ႔၏ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့” စာေစာင္သည္ျပည့္စံုရန္ မ်ားစြာ လိုဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္၀န္ခံ၍ မသင့္ သည္ကိုပယ္ကာ သင့္သည္ကို လက္ခံၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
part of pack
ျမန္မာစာေပေရစီးေၾကာင္း
ေရးသားသူ: သခင္ေအာင္ေဖ
Ks
“ျမန္မာစာအုပ္စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္၊ ကဗ်ာေကာက္ႏုတ္ခ်က္ စာအုပ္မ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ရ၏။ စကားေျပေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ကိုကား၊ တသီးတသန္႔မေတြ႕ရေသးပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ကား ကဗ်ာႏွင့္ စကားေျပႏွစ္ခုအနက္ ကဗ်ာကုိ အထူးႏွစ္သက္ဟန္ရွိသည္။ အထူးလည္း ေလ့လာလုိက္စားၾက၏။ စကားေျပကိုကား ၀တ္ၳဳအေၾကာင္းအရာအတြက္ မွတစ္ပါး စကားသံုးႏႈန္းပံု၊ ၀ါက်စီစဥ္ပံု၊ ၀တ္ၳဳေၾကာင္း ဆင္ယင္ပံုတို႔ကုိ ေလ့လာမွတ္သားဖို႔ရန္ ဂ႐ုမျပဳေယာင္ရွိေလသည္။ ဤအရာကား စာေပ အတြက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေတာ့၏။”
part of pack
ျမန္မာစကားႏွင့္ အေျပာဟန္ အေရးဟန္
ေရးသားသူ: ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)
Ks
ျမန္မာစကားႏွင့္ အေျပာဟန္ အေရးဟန္
part of pack
ျမန္မာစကားပံုႏွင့္ အဓိပၸာယ္သံုးနည္း
ေရးသားသူ: လွသမိန္
Ks
ျမန္မာစကားပံုႏွင့္ အဓိပၸာယ္သံုးနည္း
part of pack
ျမန္မာစကား ျမန္မာစာ႐ုပ္ပံုလႊာ
ေရးသားသူ: ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)
Ks
ျမန္မာစကား ျမန္မာစာ႐ုပ္ပံုလႊာ
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။