စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
အရည္အသြင္ေျပာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္
ေရးသားသူ: ယူရီပိုင္
Ks
ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳသည့္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားမွအစ အြန္လုိင္း တြင္ ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအလယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ခလစာ ရရွိရန္ အျခားသူတုိ႔ အတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးသည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားအထိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ကမ္ၻာ့စီးပြားေရး၏ အစအနကေလးမ်ား ျဖစ္ေန ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးဘ၀မ်ားသည္ ကမ္ၻာ႔ ေငြေရးေၾကးေရးေလာကမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စတင္ေပးလာ သျဖင့္ ပုိမုိနက္နဲ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ၎င္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဖုိ႔ ခက္လွေအာင္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ အဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မ်ဳိးဆက္တုန္းက စဥ္းစားၾကည့္ဖုိ႔ပင္လွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နက္နဲေနသည့္ေရခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။
part of pack
ေရာင္းေရး၀ယ္တာ ေပးစာေရးနည္း
ေရးသားသူ: ေကာင္းသာ (ျမန္မာျပန္)
Ks
အေရာင္းအင္အားစုတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းက အလြန္အက်ဴး အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္တဲ့ ကိစ္ၥေတြျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အတူတကြ ပူးတြဲျခင္း၊ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးမႈေတြ စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိ ေရးသမားေတြကို ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြနဲ႔ စည္း႐ုံးလုပ္ရွားမႈအေၾကာင္း သိေစတာ၊ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ေနေစတာတို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။
part of pack
ေခတ္သစ္ဂ်ပန္ကိုေလ့လာျခင္း
ေရးသားသူ: ေမာင္မိုးစည္
Ks
ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္႐ႈံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပာပံုအတိျဖစ္ခဲ့ရာမွ စီးပြားေရးတြင္ စူပါပါ၀ါျဖစ္လာသည္ကုိ ကမ္ၻာက အံ့ၾသလ်က္ရွိၾကသည္။ ၁၈၂၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၈၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ပထမပုိင္းတြင္ ျဖည္းညင္းစြာ တက္ လွမ္းေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္၌ ေမဂ်ီဘုရင္ႀကီး ျပန္လည္အာဏာရရွိ လာေသာအခါ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာ၏။ ထုိႏွစ္မ်ားက အရင္းအႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေလးပံုတစ္ပံုမွ ငါးပံုတစ္ပံုမွ်သာ ရွိသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ တန္းတူေရာက္ရွိလာ၏။ ဤခုိင္မာေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ဘာကလုပ္ေပးသနည္း။
part of pack
ေအာင္ျမင္ျခင္းလက္ေဆာင္
ေရးသားသူ: လင္းသိုက္ညြန္႔(ျမန္မာ့ေျမ)
Ks
ေအာင္ျမင္ျခင္းလက္ေဆာင္
part of pack
ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ဘုရင္
ေရးသားသူ: ပီမိုးနင္း
Ks
ကမ္ၻာေပၚ၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးမ်ားမွာမဆို နိမ့္က်ေသးငယ္ေသာ အလုပ္လုပ္ သူေတြ ရွိၾကေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသာ နိမ့္က်ေသာအလုပ္မ်ားကို မရာမတန္သေဘာထားကာ ေရွာင္ရွားၾကေလသည္။ သို႔ေရွာင္ရွားၾကသည္မွာ လည္း ေအာက္ျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾက၍ အထက္သား အထက္ျပည္သူမ်ားမွာ ေအာက္သူေအာက္သားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားစြာ က်ဳိးႏြံၾကေလသည္။
part of pack
အခြင့္အလမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ
ေရးသားသူ: ဗမုိး
Ks
သင္စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆံုး လိုအပ္ခ်က္မွာ “ေငြေၾကး” မဟုတ္ပါ။ “စီးပြားေရး အေတြးအေခၚ” သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္ သင့္လုပ္ငန္း သည္လည္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး အေတြးအေခၚကုိ လူေတြထံမွ ရႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္ မ်ားထံမွ ရႏိုင္ပါသည္။ လူေတြထံမွဟုဆိုရာတြင္ လူတိုင္းထံမွ ေမွ်ာ္ လင့္၍မရႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရန္ သင္သည္အခ်ိန္ မ်ားစြာ၊ ေငြမ်ားစြာ အကုန္က်ခံရပါလိမ့္မည္။ စာအုပ္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း သည္ သင့္အတြက္ပို၍အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ ထမင္းတစ္ပြဲစာ ေငြေၾကး ရင္းႏွီး႐ံုမွ်ျဖင့္ သင့္ဘ၀၏ ထမင္းပြဲမ်ားစြာကို အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မည္။
part of pack
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတတ္ပညာ (မန္ေနဂ်ာလက္စြဲ)
ေရးသားသူ: ျဖိဳးသာရ
Ks
အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတည္း၌ ေခါင္းေဆာင္ရသူျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာ ကို စီမံခန္႔ခြဲရသူျဖစ္ေစ “အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း” သည္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ လိုအပ္ေသာအပိုင္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
part of pack
ဆြန္ဇူးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႏုပညာ
ေရးသားသူ: ေကာင္းသာ
Ks
သင့္ရဲ႕စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာပန္းတိုင္က 'မိုးေကာင္းကင္ေအာက္က မပ်က္မစီး ျပည့္ျပည့္၀၀က်န္ေနဆဲ အားလံုး' ကို ယူေရးျဖစ္ၿပီး မပ်က္မစီးဘဲ သင့္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေနရာကို ဖမ္းဆုပ္ေရးျဖစ္တယ္
part of pack
အနာဂတ္ကိုဖန္ဆင္းတဲ့ အတိတ္နဲ႔ပစၥဳပၸန္
ေရးသားသူ: ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
Ks
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တက္တက္ ႂကြႂကြ ေျပာၾက ဆိုၾကတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေရာ့မယ္ ထင္တယ္။ အေျခခံကစျပီး စဥ္းစားၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ နိမ့္က်ေနျပီး ျမင့္မား ဖို႔ လိုအပ္ေနတာ အမွန္ပါ။
part of pack
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ
ေရးသားသူ: ေကာင္းသာ
Ks
““ပန္း”” လုိ႔ေခၚတ့ဲ ၪဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ဘာမဆုိ ဂ႐ုတစုိက္ ရွိတတ္တ့ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ သူမရဲ႕ဘဏ္ကိုသြားၿပီး ရေငြစာရင္း ေတြ စစ္ေဆးဖုိ႔သြားတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ အလုပ္႐ႈပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာေပါ့။ ဘဏ္ေရွ႕တန္းစီေနတ့ဲ လူတန္းႀကီးထဲ ၀င္ရပ္ေစာင့္ေနမိတယ္။ တန္းစီေနတ့ဲ လူတန္းက ေရွ႕ကို တစ္ေယာက္မွ မေရြ႕ဘဲ ရပ္တန္႔ေနတာကို စိတ္မရွည္ႏုိင္တ့ဲ တန္းစီေနသူတစ္ေယာက္က ““ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္”” လို႔ လွမ္းေအာ္လုိက္တာ အေစာင့္ေတြ၀ိုင္းဆဲြသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာ္တ့ဲ လူမွာအျပစ္မရွိ ပါလားလို႔ သူမ ျပန္ၿပီး စဥ္းစားမိတယ္။
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။