စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
ဗညားဒလ
ေရးသားသူ: ျမန္စာျပန္႔
Ks
ဗညားဒလ
ဟံသာ၀တီဦးဘရင္ ၏ ဦးဘရင္
ေရးသားသူ: ဦးဘရင္
Ks
ဟံသာ၀တီဦးဘရင္ ၏ ဦးဘရင္
ရွင္မဟာရ႒သာရ
ေရးသားသူ: ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း
Ks
ေရအတိမ္အနက္ကုိ ၾကာ႐ိုးၾကာပင္ျမင္သျဖင့္ သိရသည္ဆိုသကဲ့သို႕ လူမ်ဳိး အဆင့္အတန္း ျမင့္၊ မျမင့္ ကုိလည္း စာေပကုိျမင္သျဖင့္ သိရေလ သည္။ စာေပအဆင့္ အတန္းျမင့္လွ်င္ လူမ်ဳိးတို႕လည္း အဆင့္အတန္း ျမင့္ေသာလူမ်ဳိးဟု လြယ္ကူစြာ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာစာေပသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပတို႔ တြင္ ရွိအပ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါလက္ၡဏာမ်ား ျမန္မာစာေပ၌ အျပည့္အစံု ပါရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာစာေပ ရွိေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာတို႕သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ လူမ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပ ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာအခ်က္ႀကီးျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာတို႕၌ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာစာေပ ရွိေနျခင္းမွာလည္း ေလာက ဓမ္ၼႏွစ္ဖက္ ကံုလံုသည့္ စြယ္စံုပညာရွင္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာစာေပ ကုိ အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးလံုး ဂုဏ္ရွိေစရန္အတြက္ စာေပကုိ အဆင့္ အတန္း ျမင့္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ပညာရွိပုဂ္ၢိဳလ္ျမတ္ ႀကီးတို႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာက အင္း၀ေခတ္တြင္ ေပၚ ေပါက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အရွင္မဟာရ႒သာရ ဆရာေတာ္သည္ ထိပ္တန္း က ပါ၀င္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။
မင္းလက္၀ဲေနာ္ရထာ
ေရးသားသူ: ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း
Ks
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းသည္ စာဆိုေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ပြဲႀကီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းပင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပ႐ံုသာမဟုတ္၊ စာဆိုေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ စာအုပ္လည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေသာ စာဆိုေတာ္ပူေဇာ္ပြဲကို စာေပေလာကတစ္ခုလံုးတြင္ မည္သည့္စာေပအသင္းအဖြဲ႕ကမွ် မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ဤ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းတစ္ခုတည္းက သာလွ်င္ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း၏ အထိမ္း အမွတ္မ်ားကို စာရင္းတိုးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပသင့္ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းကို ၁၃၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၁၅ ႏွစ္တုိင္ ေပါက္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၃၂၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ အႏုပညာေလာက အမွတ္(၁)ကို ထုတ္ေ၀သည္။ ၁၃၂၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ အႏုပညာေလာက အမွတ္(၂)ကို ထုတ္ေ၀သည္။ ၁၃၂၄ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ ၀တုိ႔႒ာနီကို ထုတ္ေ၀ သည္။ ၁၃၂၆ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လတြင္ လယ္တီပ႑ိတစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀သည္။ လယ္တီပ႑ိတ ဆရာဦးေမာင္ႀကီး ကြယ္လြန္သည့္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္သည္။ ၁၃၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လတြင္ အႏုပညာေလာက အမွတ္(၃)ကို ထုတ္ေ၀သည္။
သူရဦးေရႊမန္း သို႔မဟုတ္ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သူ
ေရးသားသူ: သန္းဝင္းလႈိင္
Ks
သူရဦးေရႊမန္း သို႔မဟုတ္ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သူ
ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု
ေရးသားသူ: ယူရီပိုင္
Ks
ႏုိဘယ္ဆု အမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးတြင္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုသည္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္၊ တီထြင္ရွင္ ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သူ အဲလ္ဖရက္ႏုိဘယ္ Alfrad Nobek က ထူေထာင္ေပးခ့ဲသည့္ဆုႀကီး ျဖစ္သည္။ ““ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား သဟာယစိတ္ဓာတ္အတြက္ တည္ရွိေနသည့္ စစ္တပ္အင္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ကုိင္ ၿပီးစီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ျခင္း”” ျပဳသူကုိ ႏွစ္အလုိက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္မွာ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္တုိ႔၏အတၳဳပၸတၱိ
ေရးသားသူ: ေအာင္၀င္းထြဋ္
Ks
ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အကူအညီ ရယူရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားမည့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားသည့္ ေျမေအာက္လွ်ဳိးေနရေသာ သခင္ေအာင္ဆန္းအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အယံုၾကည္ရဆုံး အေဖာ္အျဖစ္ သခင္လွၿမဳိင္အား ထည့္ေပးလိုက္သည္။ တ႐ုတ္လို ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းက “တန္လြမ္ေရွာင္”၊ သခင္ လွၿမဳိင္က “တန္ဆူေတာင္” ဟု အမည္ခံ၍ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ ေနာ္ေ၀ပုိင္ “ဟုိင္လီ” သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ ရာ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ “အမြဳိင္” ရွိ “ကူလန္စု” ကၽြန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ “အမြဳိင္” တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရဘဲ ေသာင္တင္ေနစဥ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ ဘုရင္၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သခင္ျမ ဦးစီးေသာ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္ တို႔အား ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေခၚယူခဲ့သည္။
ဘဝ၊အႏုပညာ၊အလုပ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
ေရးသားသူ: လူသာမန္
Ks
ဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္း၊ ေဒါက္တာ ဦးေသာ္ေကာင္း၊ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုၾကီး၊ ဦးမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ ဦးေဇယ်သူ၊ ဦးေမာ္သန္း(စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္-ျငိမ္း)၊ ဦးရဲျမင့္(စြန္႔ဦးတီထြင္)၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္၊ ေဒၚခင္ေအးဝင္း(စိတ္ပညာပါေမာကၡ-ျငိမ္း)၊ ေဒၚရီရီျမင့္(စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ-ျငိမ္း)၊ ဦးေအးေက်ာ္(MHR)၊ ဂၽြန္လြင္၊ ဦးေက်ာ္ထြန္းစံ၊ ဦးေဇယ်ာဉာဏ္ရွိန္ တို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရဟႏၱာ၊ အရိယာမ်ား၏ ေထ႐ုပတၱိ
ေရးသားသူ: ဦးသာသနာ၀ိသုဒၶိ(ဗိုလ္သိမ္းေဆြ)
Ks
အစာႏွင့္ အသက္ …. အရွင္ဘုရား …ဤကမၻာေလာကအတြင္း၌ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ကိုထား၍ မေနမနားလႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသို႔ လႈပ္ရွားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကား ““အစားတစ္လုပ္”” အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ သတၱ၀ါမ်ားသည္ အစာကို မစားရပါလွ်င္ ေသၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အစာအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကရရွာပါသည္။ သာသနာေတာ္ ေလာကဘက္ကုိ ၾကည့္ေသာအခါလည္း သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မေနမနား လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားခ်က္ မ်ားသည္လည္း အစားအတြက္ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားအတြက္ အစားအစာဆုိသည္မွာ ကာလိကေလးပါး၊ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ဆုိလုိသည္မဟုတ္ဘဲ ““၀ိမုတ္ၱိရသ”” တည္းဟူေသာ အရဟတၱဖုိလ္ ျဖစ္ပါသည္။အစာႏွင့္ အသက္ …. အရွင္ဘုရား …ဤကမၻာေလာကအတြင္း၌ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ကိုထား၍ မေနမနားလႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိသို႔ လႈပ္ရွားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကား ““အစားတစ္လုပ္”” အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ သတၱ၀ါမ်ားသည္ အစာကို မစားရပါလွ်င္ ေသၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အစာအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကရရွာပါသည္။ သာသနာေတာ္ ေလာကဘက္ကုိ ၾကည့္ေသာအခါလည္း သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မေနမနား လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားခ်က္ မ်ားသည္လည္း အစားအတြက္ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သာသနာ၀င္ အရွင္ျမတ္မ်ားအတြက္ အစားအစာဆုိသည္မွာ ကာလိကေလးပါး၊ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ဆုိလုိသည္မဟုတ္ဘဲ ““၀ိမုတ္ၱိရသ”” တည္းဟူေသာ အရဟတၱဖုိလ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးဘဉာဏ္၏ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ သူ႔လက္ရာ
ေရးသားသူ: ဦးမင္းႏုိင္
Ks
ဦးဘဉာဏ္၏ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ သူ႔လက္ရာ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။