စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ား
ေဟာဒါလက္ယာေတာင္ဘက္ပါ
ေရးသားသူ: သိုးေဆာင္း
Ks
သိုးေဆာင္းရဲ. ေဟာဒါလက္ယာေတာင္ဘက္ပါ
ဘာလား
ေရးသားသူ: မိုးစက္ဝိုင္
Ks
ဘာလား
ဘဝရွင္မင္းၾတားၾကီးႏွင့္ သူ၏ႏုဴးကလီးယား
ေရးသားသူ: ေျမမႈန္လြင္
Ks
ဆရာေျမမႈန္လြင္၏ သေရာ္စာ ဝတၳဳရွည္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္သည္
ဒဏ္မနာေသာအခ်စ္၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္
ေရးသားသူ: တင့္တယ္
Ks
မတ္တတ္ေဂၚရာ ႐ႈမ၀-ဟံသာ၀တီတို႔၌ အလီလီေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ရာတြင္ အဂၤလန္ ကၽြန္းသားမ်ားကို ဘိုမ်ား၊ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား၊ အဂၤလိပ္မ်ား၊ အဂၤလန္ျပည္သားမ်ား ဟူေသာ စကားလံုး ကို သံုးစြဲေရးသားခဲ့၏။ သို႔ႏွင့္ဘိလပ္မွ ႏိုင္ငံရင္းသို႔ အျပန္တြင္ ျမန္မာ့ ေလတပ္မေတာ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပညာေတာ္သင္ ကိုေက်ာ္၀င္းႏွင့္ သံလြင္ သေဘၤာေပၚ၌ အတူတကြ တစ္လခရီးဆံုစည္းၾကေသာ အခါတြင္မူကား စာေရးသူသံုးေနက် စကားလံုးမ်ားထက္ ေျပာင္ေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကို ကိုေက်ာ္၀င္းထံမွ နည္းနိႆယခံယူလိုက္ရေပသည္။ ထိုစကားလံုးမွာကား အဂၤလန္ကၽြန္းသား အားလံုးတို႔ကို ၿခံဳ၍ေခၚဆိုရာ၌ မ်ားစြာအဓိပ္ၸာယ္ ျပည့္၀လွေသာ ““ေဂၚရာ”” ဆုိသည့္ စကားလံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ““ေဂၚရာ”” ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အေနာက္ေဂါယာရာကၽြန္းမွလာေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သ ျဖင့္ ျမန္မာတို႔က ““ေဂၚရာ”” ဟု ေခၚၾကေလသလားမသိ၊ သို႔တည္းမဟုတ္၊ ကုလားစစ္သားေဂၚရခါးတုိ႔၏ လူမ်ဳိးအမည္မွဆင္းသက္ကာ ေဂၚရာဆုိ ေသာ စကားေပၚ၍လာေလသလားမသိ၊ ထိုစကား၏ အေျခအျမစ္ကို စကားလံုး အရင္းအျမစ္မွာ ေဖြျခင္းအတတ္ တတ္ေျမာက္သူတုိ႔အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားရစ္ေပရေတာ့မည္။မတ္တတ္ေဂၚရာ ႐ႈမ၀-ဟံသာ၀တီတို႔၌အလီလီေသာအေနာက္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ရာတြင္အဂၤလန္ကၽြန္းသားမ်ားကိုဘိုမ်ား၊ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား၊အဂၤလိပ္မ်ား၊အဂၤလန္ျပည္သားမ်ားဟူေသာစကားလံုးကို သံုးစြဲေရးသားခဲ့၏။သို႔ႏွင့္ဘိလပ္မွႏိုင္ငံရင္းသို႔အျပန္တြင္ ျမန္မာ့ ေလတပ္မေတာ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပညာေတာ္သင္ကိုေက်ာ္၀င္းႏွင့္သံလြင္သေဘၤာေပၚ၌ အတူတကြတစ္လခရီးဆံုစည္းၾကေသာအခါတြင္မူကား စာေရးသူသံုးေနက်စကားလံုးမ်ားထက္ ေျပာင္ေသာစကားလံုးတစ္လံုးကို ကိုေက်ာ္၀င္းထံမွနည္းနိႆယခံယူလိုက္ရေပသည္။ ထိုစကားလံုးမွာကား အဂၤလန္ကၽြန္းသားအားလံုးတို႔ကိုၿခံဳ၍ေခၚဆိုရာ၌ မ်ားစြာအဓိပၸာယ္ျပည့္၀လွေသာ “ေဂၚရာ” ဆုိသည့္ စကားလံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။ “ေဂၚရာ”ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အေနာက္ေဂါယာရာကၽြန္းမွလာေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာတို႔က “ေဂၚရာ”ဟု ေခၚၾကေလသလားမသိ၊သို႔တည္းမဟုတ္၊ ကုလားစစ္သားေဂၚရခါးတုိ႔၏လူမ်ဳိးအမည္မွဆင္းသက္ကာ ေဂၚရာဆုိေသာ စကားေပၚ၍လာေလသလားမသိ၊ထိုစကား၏အေျခအျမစ္ကို စကားလံုးအရင္း အျမစ္မွာ ေဖြျခင္းအတတ္တတ္ေျမာက္သူတုိ႔အတြက္ ခ်န္လွပ္ ထားရစ္ေပရေတာ့မည္။
ေလထီးဆင္းသမၼတႀကီး မန္း၀င္းေမာင္
ေရးသားသူ: ေမာင္စင္ၾကယ္
Ks
ေလထီးဆင္း သမတႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ (ေရၾကည္အုိင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ) သမ္ၼတႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား လုံး၀ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးၿပီး လႊတ္ပစ္လုိက္၏။ သူသည္ ရဲေဘာ္စိတ္ကို အထင္အရွား ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္) က်ဳံေပ်ာ္ “ဒါးက”” ျမစ္ က်ဳံေပ်ာ္ ဒါးကျမစ္သည္ ပုသိမ္မွ စီး၀င္လာေသာျမစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တက္ေရ တြင္ ပုသိမ္မွ က်ဳံေပ်ာ္သို႔စီး၀င္၍ က်ေရတြင္ က်ဳံေပ်ာ္မွ ပုသိမ္သို႔ ျပန္စီးသြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတစ္ခြင္တြင္ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီး ေခ်ာင္းငယ္အသြယ္သြယ္ ေပါမ်ားလွရာ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွာ က်ဳံေပ်ာ္မွ ေက်ာင္းကုန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမွ အိမ္မဲ၊ အိမ္မဲမွ ေရႊေလာင္း၊ ေရႊေလာင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ျမစ္စဥ္အတုိင္း ဆန္တက္လာႏိုင္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၏ တိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ တုိင္းမင္းႀကီး႐ုံးစုိက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုသိမ္ အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္အေနာက္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ေလထီးဆင္း သမတႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ (ေရၾကည္အုိင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ) သမ္ၼတႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား လုံး၀ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးၿပီး လႊတ္ပစ္လုိက္၏။ သူသည္ ရဲေဘာ္စိတ္ကို အထင္အရွား ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္) က်ဳံေပ်ာ္ “ဒါးက”” ျမစ္ က်ဳံေပ်ာ္ ဒါးကျမစ္သည္ ပုသိမ္မွ စီး၀င္လာေသာျမစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တက္ေရ တြင္ ပုသိမ္မွ က်ဳံေပ်ာ္သို႔စီး၀င္၍ က်ေရတြင္ က်ဳံေပ်ာ္မွ ပုသိမ္သို႔ ျပန္စီးသြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတစ္ခြင္တြင္ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီး ေခ်ာင္းငယ္အသြယ္သြယ္ ေပါမ်ားလွရာ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွာ က်ဳံေပ်ာ္မွ ေက်ာင္းကုန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမွ အိမ္မဲ၊ အိမ္မဲမွ ေရႊေလာင္း၊ ေရႊေလာင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ျမစ္စဥ္အတုိင္း ဆန္တက္လာႏိုင္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၏ တိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ တုိင္းမင္းႀကီး႐ုံးစုိက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုသိမ္ အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္အေနာက္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ေတာေစာင့္နတ္ႏွင့္ သစ္ခုတ္သမားပံုျပင္မ်ား
ေရးသားသူ: ကိုၾကြယ္
Ks
တာ၀န္ကိုယ္စီ တစ္ခါတုန္းက စိမ္းလန္းစုိျပည္လွတ့ဲ ေတာအုပ္တစ္ခုအလယ္မွာ ေရအုိင္ႀကီးတစ္အုိင္ရွိသတ့ဲကြယ္။ အဲဒီေရအုိင္နားမွာေနထုိင္ေနတ့ဲ ဖားတစ္ေကာင္က အလြန္ပူအုိက္လြန္းရွာတာမို႔ မုိးရြာဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာ သိလုိက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ““အုံအင္ အုံအင္”” ဆုိၿပီး ေအာ္လုိက္သတ့ဲကြယ္။ အဲဒီဖားေအာ္သံကို ၾကားလုိက္ရတ့ဲအခါမွာ ေလနတ္သားတုိ႔မုိးရြာခ်ဖုိ႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕အင္အားသုံးၿပီး ေရေငြ႕ပါတ့ဲ တိမ္တုိက္ေတြကို သယ္လာခ့ဲသတ့ဲကြယ္။ အဲဒီတိမ္တုိက္ေတြကုိ ေအာက္ကအစိုဓာတ္နဲ႔ေတြ႕ေအာင္ လုပ္ၿပီး မုိးနတ္သားက မုိးရြာခ်လုိက္သတဲ့ကြယ္... မိုးက သဲသဲမဲမဲရြာခ်လုိက္တ့ဲအခါမွာ လူေတြ၊ တိရစ္ၦာန္ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြအားလုံး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖစ္သြား တာေပါ့။ အပူဒဏ္ကို လွိမ့္ခံစားေနၾကရတ့ဲ လူေတြလည္း အားလုံး က်န္းမာလန္းဆန္းသြားၾကတာေပါ့။ ေတာထဲမွာရွိတ့ဲ သမင္၊ ဒရယ္ တိရစၦာန္ေလးေတြလည္း သူတို႔ေသာက္သုံးေနတ့ဲ ေရကန္မွာ ေရအျပည့္ရွိသြားတာမို႔ ေတာ္ ေတာ္ေလး ၀မ္းသာေနတယ္။ သစ္ပင္ေတြကလည္း စိမ္းစိုေနတာေပါ့။ အခ်ဳိ႕အပင္ေတြက အဖူးေတြ၊ အသီးေတြ ေ၀ဆာေနတယ္ေလ။ အဲဒီအထဲမွာ ပိေတာက္ပင္ႀကီးတစ္ပင္က ပိေတာက္ပန္းေတြ ပြင့္လုိက္တာမွ ေရႊရည္သြန္းေလာင္းထားသလုိ ၀င္း၀ါေနတာပဲ။ ညေန ေရခပ္ဆင္းလာတ့ဲ လုံမပ်ဳိေလးတစ္ဦးက- ““ဟယ္ ပိေတာက္ပန္းေတြ လွလုိက္တာ၊ ခူးသြားဦးမွပဲ။ မိုးရြာခ်လုိက္လုိ႔ အခုလုိ ပိေတာက္ပန္းလွလွေလးေတြ ပန္ရတာ၊ မုိးနတ္မင္းႀကီးကို ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ”” အဲဒီစကားကို ၾကားလုိက္ရတ့ဲ ပိေတာက္ပင္ႀကီးက- ““သူပြင့္ေပးလုိ႔ ပိေတာက္ပန္း ပန္ရတာကို သူ႔ေက်းဇူးမတင္လုိ႔ မေက်နပ္ရွာဘူး””တာ၀န္ကိုယ္စီ တစ္ခါတုန္းက စိမ္းလန္းစုိျပည္လွတ့ဲ ေတာအုပ္တစ္ခုအလယ္မွာ ေရအုိင္ႀကီးတစ္အုိင္ရွိသတ့ဲကြယ္။ အဲဒီေရအုိင္နားမွာေနထုိင္ေနတ့ဲ ဖားတစ္ေကာင္က အလြန္ပူအုိက္လြန္းရွာတာမို႔ မုိးရြာဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာ သိလုိက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ““အုံအင္ အုံအင္”” ဆုိၿပီး ေအာ္လုိက္သတ့ဲကြယ္။ အဲဒီဖားေအာ္သံကို ၾကားလုိက္ရတ့ဲအခါမွာ ေလနတ္သားတုိ႔မုိးရြာခ်ဖုိ႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕အင္အားသုံးၿပီး ေရေငြ႕ပါတ့ဲ တိမ္တုိက္ေတြကို သယ္လာခ့ဲသတ့ဲကြယ္။ အဲဒီတိမ္တုိက္ေတြကုိ ေအာက္ကအစိုဓာတ္နဲ႔ေတြ႕ေအာင္ လုပ္ၿပီး မုိးနတ္သားက မုိးရြာခ်လုိက္သတဲ့ကြယ္... မိုးက သဲသဲမဲမဲရြာခ်လုိက္တ့ဲအခါမွာ လူေတြ၊ တိရစ္ၦာန္ေတြ၊ သစ္ပင္ေတြအားလုံး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖစ္သြား တာေပါ့။ အပူဒဏ္ကို လွိမ့္ခံစားေနၾကရတ့ဲ လူေတြလည္း အားလုံး က်န္းမာလန္းဆန္းသြားၾကတာေပါ့။ ေတာထဲမွာရွိတ့ဲ သမင္၊ ဒရယ္ တိရစၦာန္ေလးေတြလည္း သူတို႔ေသာက္သုံးေနတ့ဲ ေရကန္မွာ ေရအျပည့္ရွိသြားတာမို႔ ေတာ္ ေတာ္ေလး ၀မ္းသာေနတယ္။ သစ္ပင္ေတြကလည္း စိမ္းစိုေနတာေပါ့။ အခ်ဳိ႕အပင္ေတြက အဖူးေတြ၊ အသီးေတြ ေ၀ဆာေနတယ္ေလ။ အဲဒီအထဲမွာ ပိေတာက္ပင္ႀကီးတစ္ပင္က ပိေတာက္ပန္းေတြ ပြင့္လုိက္တာမွ ေရႊရည္သြန္းေလာင္းထားသလုိ ၀င္း၀ါေနတာပဲ။ ညေန ေရခပ္ဆင္းလာတ့ဲ လုံမပ်ဳိေလးတစ္ဦးက- ““ဟယ္ ပိေတာက္ပန္းေတြ လွလုိက္တာ၊ ခူးသြားဦးမွပဲ။ မိုးရြာခ်လုိက္လုိ႔ အခုလုိ ပိေတာက္ပန္းလွလွေလးေတြ ပန္ရတာ၊ မုိးနတ္မင္းႀကီးကို ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ”” အဲဒီစကားကို ၾကားလုိက္ရတ့ဲ ပိေတာက္ပင္ႀကီးက- ““သူပြင့္ေပးလုိ႔ ပိေတာက္ပန္း ပန္ရတာကို သူ႔ေက်းဇူးမတင္လုိ႔ မေက်နပ္ရွာဘူး””
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္လိုက္သည္မသိ
ေရးသားသူ: လူေန
Ks
လူေနရဲ.မည္ကဲ့သို႔ လုပ္လိုက္သည္မသိ လံုးခ်င္းဝတၳဳရွည္
အေၾကြေစ့
ေရးသားသူ: လူေန
Ks
လူေနရဲ. အေၾကြေစ့ လံုးခ်င္းဝတၳဳရွည္
ေရွာ့ပင္းေမာလ္
ေရးသားသူ: လူေန
Ks
လူေနရဲ. ေရွာ့ပင္းေမာလ္
အခ်စ္ဆိုင္
ေရးသားသူ: လူေန
Ks
လူေနရဲ. အခ်စ္ဆိုင္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။