စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
ေလထီးဆင္းသမၼတႀကီး မန္း၀င္းေမာင္
ေရးသားသူ: ေမာင္စင္ၾကယ္
Ks
ေလထီးဆင္း သမတႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ (ေရၾကည္အုိင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ) သမ္ၼတႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား လုံး၀ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးၿပီး လႊတ္ပစ္လုိက္၏။ သူသည္ ရဲေဘာ္စိတ္ကို အထင္အရွား ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္) က်ဳံေပ်ာ္ “ဒါးက”” ျမစ္ က်ဳံေပ်ာ္ ဒါးကျမစ္သည္ ပုသိမ္မွ စီး၀င္လာေသာျမစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တက္ေရ တြင္ ပုသိမ္မွ က်ဳံေပ်ာ္သို႔စီး၀င္၍ က်ေရတြင္ က်ဳံေပ်ာ္မွ ပုသိမ္သို႔ ျပန္စီးသြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတစ္ခြင္တြင္ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီး ေခ်ာင္းငယ္အသြယ္သြယ္ ေပါမ်ားလွရာ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွာ က်ဳံေပ်ာ္မွ ေက်ာင္းကုန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမွ အိမ္မဲ၊ အိမ္မဲမွ ေရႊေလာင္း၊ ေရႊေလာင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ျမစ္စဥ္အတုိင္း ဆန္တက္လာႏိုင္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၏ တိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ တုိင္းမင္းႀကီး႐ုံးစုိက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုသိမ္ အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္အေနာက္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ေလထီးဆင္း သမတႀကီး ဦး၀င္းေမာင္ (ေရၾကည္အုိင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ) သမ္ၼတႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား လုံး၀ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးၿပီး လႊတ္ပစ္လုိက္၏။ သူသည္ ရဲေဘာ္စိတ္ကို အထင္အရွား ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္) က်ဳံေပ်ာ္ “ဒါးက”” ျမစ္ က်ဳံေပ်ာ္ ဒါးကျမစ္သည္ ပုသိမ္မွ စီး၀င္လာေသာျမစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တက္ေရ တြင္ ပုသိမ္မွ က်ဳံေပ်ာ္သို႔စီး၀င္၍ က်ေရတြင္ က်ဳံေပ်ာ္မွ ပုသိမ္သို႔ ျပန္စီးသြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတစ္ခြင္တြင္ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီး ေခ်ာင္းငယ္အသြယ္သြယ္ ေပါမ်ားလွရာ ေနာက္ထပ္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခုမွာ က်ဳံေပ်ာ္မွ ေက်ာင္းကုန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းမွ အိမ္မဲ၊ အိမ္မဲမွ ေရႊေလာင္း၊ ေရႊေလာင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ျမစ္စဥ္အတုိင္း ဆန္တက္လာႏိုင္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၏ တိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ တုိင္းမင္းႀကီး႐ုံးစုိက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပုသိမ္ အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္အေနာက္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
က်မ္းဆရာ၏ ေထ႐ုပၸတၱိ
ေရးသားသူ: အရွင္ၾသဘာသာဘိ၀ံသ
Ks
က်မ္းဆရာ၏ ေထ႐ုပၸတၱိ နိဒါနကထာ ဧကသ ႎ္ၼ သမေယ . . . ။ တစ္ခါက ဆ႒သဂၤါယနာ ပိဋကတ္ေတာ္ ပါဠိစာေပ မ်ား ျပင္ဆင္ရာဌာန ဇမ္ၺဳဒီပ ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚ၌ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳအဖြဲ႕ ႀကီး၏ ဥကၠ႒ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဗဟန္း ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠ႒ အဂၢမဟာပ႑တိ သရက္ေတာတိုက္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဆရာေတာ္ ဦးၪာဏိက၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဒ၀သာဂရ သိမ္ကုန္းဆရာေတာ္ အဂၢ မဟာပ႑တိ ဥးီေရ၀တ၊ ထို သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ႀကးီ ၃ ပါးႏွင့္ မိမိေတြ႕ဆံုရာ၀ယ္ ဗဟန္း ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ““ဦးၾသဘာႏွင့္ ေတြ႕တဲ့အခါ တစ္ခုေမးရဦးမည္”” “မွန္ပါ့ ။ တစ္ခုတင္မက ႏွစ္ခု သံုးခု ေလးငါးခုေမးေတာ္မူပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားပါ မည္ဘုရား” (ထိုဆရာေတာ္ႀကီးအား မိမိသည္ အလြန္ခ်စ္ၾကည္႐ိုေသေလးျမတ္၏။ မ်ားစြာမွ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ လည္း ရွိေလသည္။) “ေအး … ဦးၾသဘာေရးျပဳတဲ့ (သုေတသန သ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္) က်မ္းစာရဲ႕ေနာက္ပိုင္း နိဂံုးႏွင့္ အတၳဳပၸတ္ ပတၳနာက႑မွာ (ဗုဒၶဘာသာ သမၼာျဖဴစင္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာ) ခေနာင္ေထာ္ရြာႀကီး၏ ေမြးဖြားတယ္ လို႔ ဆိုထားေတာ့ကာ ဦးၾသဘာသဟာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႔ပါ။” “ မွန္ပါ့ တပည့္ေတာ္က ကရင္ရြာႀကီးမွာ ေမြးဖြားေပမဲ့ ကရင္မဟုတ္ေသာ မြန္-ျမန္မာပါ ဘုရား”က်မ္းဆရာ၏ ေထ႐ုပၸတၱိ နိဒါနကထာ ဧကသ ႎ္ၼ သမေယ . . . ။ တစ္ခါက ဆ႒သဂၤါယနာ ပိဋကတ္ေတာ္ ပါဠိစာေပ မ်ား ျပင္ဆင္ရာဌာန ဇမ္ၺဳဒီပ ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚ၌ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳအဖြဲ႕ ႀကီး၏ ဥကၠ႒ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဗဟန္း ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠ႒ အဂၢမဟာပ႑တိ သရက္ေတာတိုက္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဆရာေတာ္ ဦးၪာဏိက၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဒ၀သာဂရ သိမ္ကုန္းဆရာေတာ္ အဂၢ မဟာပ႑တိ ဥးီေရ၀တ၊ ထို သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ႀကးီ ၃ ပါးႏွင့္ မိမိေတြ႕ဆံုရာ၀ယ္ ဗဟန္း ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ““ဦးၾသဘာႏွင့္ ေတြ႕တဲ့အခါ တစ္ခုေမးရဦးမည္”” “မွန္ပါ့ ။ တစ္ခုတင္မက ႏွစ္ခု သံုးခု ေလးငါးခုေမးေတာ္မူပါ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားပါ မည္ဘုရား” (ထိုဆရာေတာ္ႀကီးအား မိမိသည္ အလြန္ခ်စ္ၾကည္႐ိုေသေလးျမတ္၏။ မ်ားစြာမွ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ လည္း ရွိေလသည္။) “ေအး … ဦးၾသဘာေရးျပဳတဲ့ (သုေတသန သ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္) က်မ္းစာရဲ႕ေနာက္ပိုင္း နိဂံုးႏွင့္ အတၳဳပၸတ္ ပတၳနာက႑မွာ (ဗုဒၶဘာသာ သမၼာျဖဴစင္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာ) ခေနာင္ေထာ္ရြာႀကီး၏ ေမြးဖြားတယ္ လို႔ ဆိုထားေတာ့ကာ ဦးၾသဘာသဟာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႔ပါ။” “ မွန္ပါ့ တပည့္ေတာ္က ကရင္ရြာႀကီးမွာ ေမြးဖြားေပမဲ့ ကရင္မဟုတ္ေသာ မြန္-ျမန္မာပါ ဘုရား”
ေတာ္လွန္ေရးဆက္သား ရဲေဘာ္ေက်ာ္ထင္
ေရးသားသူ: ရဲေဘာ္စိန္ေလး
Ks
ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူး၏ မိန့္ခြန္း ေတာ္လွန္ေရးမစမီေန႔တစ္ေန႔ မႏၱေလးမ်က္ပါးရပ္ အေျမာက္တပ္၌ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ဗိုလ္ဗထူးသည္ ရဲေဘာ္မ်ားအားစည္းေ၀းေစ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ၾကားေပသည္။ “... ရဲေဘာ္တုိ႔၊ ငါတို႔ရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုကား နီးကပ္လ်က္ရွိေနၿပီ။ ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ေရွး႐ႈလ်က္ အသက္ေသြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ္လည္းလည္း မရခဲ့ဘူး။ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို ဆင္းရဲမြဲျပာက်ၿပီး ေသတာေတြလည္း ေသကုန္ၿပီ။ ဗမာျပည္ရွိ သစ္ေတာႀကီးမ်ားဟာ ငါတို႔ ဗမာလူမ်ဳိး အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖူလံုၿပီး ေနႏုိင္ထုိင္ႏုိင္တယ္။ ဆန္စပါးဆို လွ်င္ ၄-၅ ႏွစ္တုိင္ စားႏုိင္ေအာင္ ၀ေျပာသာယာတယ္။ အ၀တ္အစားလည္း ဗမာေတြ အလြန္တုိးတက္ေနတယ္။ အမရပူရ၊ ျမင္းျခံ၊ မိတၳီလာ ဒိစႀတိတ္၊ သာစည္နယ္ ဟန္ဇားတို႔ကထြက္တဲ့ အထည္မ်ားဟာ ဗမာျပည္အတြက္ ဖူလံုတယ္။ ဒီ…သစ္ေတာ ဆန္စပါး အထည္မ်ား ျမင္ေနရေပမဲ့ တို႔ဗမာေတြၾကည့္လုိက္လွ်င္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အစား ဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ ပိုမိုက်ပ္တည္းၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ၾကၿပီ။ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူး၏ မိန့္ခြန္း ေတာ္လွန္ေရးမစမီေန႔တစ္ေန႔ မႏၱေလးမ်က္ပါးရပ္ အေျမာက္တပ္၌ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ဗိုလ္ဗထူးသည္ ရဲေဘာ္မ်ားအားစည္းေ၀းေစ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ၾကားေပသည္။ “... ရဲေဘာ္တုိ႔၊ ငါတို႔ရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုကား နီးကပ္လ်က္ရွိေနၿပီ။ ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ေရွး႐ႈလ်က္ အသက္ေသြးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ္လည္းလည္း မရခဲ့ဘူး။ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို ဆင္းရဲမြဲျပာက်ၿပီး ေသတာေတြလည္း ေသကုန္ၿပီ။ ဗမာျပည္ရွိ သစ္ေတာႀကီးမ်ားဟာ ငါတို႔ ဗမာလူမ်ဳိး အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖူလံုၿပီး ေနႏုိင္ထုိင္ႏုိင္တယ္။ ဆန္စပါးဆို လွ်င္ ၄-၅ ႏွစ္တုိင္ စားႏုိင္ေအာင္ ၀ေျပာသာယာတယ္။ အ၀တ္အစားလည္း ဗမာေတြ အလြန္တုိးတက္ေနတယ္။ အမရပူရ၊ ျမင္းျခံ၊ မိတၳီလာ ဒိစႀတိတ္၊ သာစည္နယ္ ဟန္ဇားတို႔ကထြက္တဲ့ အထည္မ်ားဟာ ဗမာျပည္အတြက္ ဖူလံုတယ္။ ဒီ…သစ္ေတာ ဆန္စပါး အထည္မ်ား ျမင္ေနရေပမဲ့ တို႔ဗမာေတြၾကည့္လုိက္လွ်င္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အစား ဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ ပိုမိုက်ပ္တည္းၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ၾကၿပီ။
လယ္တီဦးေကာ၀ိဒ
ေရးသားသူ: ပုပၸါးဦးေက်ာ္ရင္
Ks
သိဒိ္ၶရတၳဳ။ ။ ဒုလႅေဘာ ပုရိသာ ဇေညာ။ န ေသာ သဗၺတၳ ဇာယတိ။ (ဓမၼပဒ၊ ဗုဒၶ၀ဂ္) အလြန္ရအပ္ခဲလွစြာေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားျမတ္ကို ဤငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ဂႏိုင္ပိတ္ဆီး၊ ၿမိဳင္ႀကီးေဟမ၀ါ၊ မဟာဂီရိ၊ ေက်ာ္ကိတိ္ၱျဖင့္၊ မည္ရွိထင္ရွား၊ ေတာင္ေတာ္ ေရႊပုပၸား၏အေရွ႕ေတာင္၊ ယြန္းေယာင္ေဒသ၊ ဤေနရာ၌ ဤဌာန၌ အရ ေတာ္စြာ ငါတို႔ရအပ္ၿပီ။ ထိုအာဇာနည္ ေယာက်္ားျမတ္ကို အဖ ဦးၾကာခိုင္၊ အမိ ေဒၚအုန္းရီတို႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၉ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၅ ရက္၊ တနင္းလာေန႔၊ ညဥ့္သန္းလြဲအခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ရြာ၌ ေကာင္းစြာဖြားျမင္ခဲ့၏။ ငယ္မည္ ေမာင္ေက်ာ္ရင္၊ ဘြဲ႕ေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒဟု တြင္၏။ ေမာင္ေက်ာ္ရင္၏ မိဘမ်ားသည္ သားဦးရတနာ ေမာင္ေက်ာ္ရင္ကို ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ရေသ့ေတာင္ရြာမွ ဤ တည္ပင္တဲရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရာ သားျဖစ္သူ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ တည္ပင္တဲေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကသရထံ အပ္ႏွံ၍ ပညာသင္ေစ ၾကကုန္၏။ ဦးေကသရကား ေမာင္ေက်ာ္ရင္၏ ဦးရီးေတာ္ရင္းေပတည္း။ ဆင္ေခါင္းဂိုဏ္းႀကီး၏ ဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ေက်ပြန္လွသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ “မေဟာ္သဓာ ကိုယ္ေတာ္”ဟူ၍ လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာဆရာေတာ္ ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္အခါက ဤ တည္ပင္တဲေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ေမာင္ေက်ာ္ရင္ကား အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ ၪာဏ္လည္းအထက္ဆံုး၊ ႏႈတ္လည္း အသြက္ဆံုး၊ မွတ္ၪဏ္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သူ႔ကိုမီသူမရွိ။ သူ၏ ဗီဇေခၚ“ၪာဥ္” က လည္း သူမ်ားထက္ ထူးျခားလွ၏။ ကစားရာ၌ပင္ သူသည္ ေရွ႕တန္းမွ အၿမဲေနေလ့ ရွိ၏။ ရွင္ဘုရင္၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာသမား၊ သို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲဗိုလ္လုပ္ရမွ ပါ၀င္ကစားေလ့ ရွိ၏။ မကစားရလွ်င္ရွိေစ၊ ေနာက္လိုက္ငယ္သားအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် သူ မပါ၀င္။ ဤကား သူ၏ ၀မ္းတြင္းပါၪာဥ္ျဖစ္၏။သိဒိ္ၶရတၳဳ။ ။ ဒုလႅေဘာ ပုရိသာ ဇေညာ။ န ေသာ သဗၺတၳ ဇာယတိ။ (ဓမၼပဒ၊ ဗုဒၶ၀ဂ္) အလြန္ရအပ္ခဲလွစြာေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားျမတ္ကို ဤငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ဂႏိုင္ပိတ္ဆီး၊ ၿမိဳင္ႀကီးေဟမ၀ါ၊ မဟာဂီရိ၊ ေက်ာ္ကိတိ္ၱျဖင့္၊ မည္ရွိထင္ရွား၊ ေတာင္ေတာ္ ေရႊပုပၸား၏အေရွ႕ေတာင္၊ ယြန္းေယာင္ေဒသ၊ ဤေနရာ၌ ဤဌာန၌ အရ ေတာ္စြာ ငါတို႔ရအပ္ၿပီ။ ထိုအာဇာနည္ ေယာက်္ားျမတ္ကို အဖ ဦးၾကာခိုင္၊ အမိ ေဒၚအုန္းရီတို႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၉ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၅ ရက္၊ တနင္းလာေန႔၊ ညဥ့္သန္းလြဲအခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ရြာ၌ ေကာင္းစြာဖြားျမင္ခဲ့၏။ ငယ္မည္ ေမာင္ေက်ာ္ရင္၊ ဘြဲ႕ေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒဟု တြင္၏။ ေမာင္ေက်ာ္ရင္၏ မိဘမ်ားသည္ သားဦးရတနာ ေမာင္ေက်ာ္ရင္ကို ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ရေသ့ေတာင္ရြာမွ ဤ တည္ပင္တဲရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရာ သားျဖစ္သူ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ တည္ပင္တဲေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကသရထံ အပ္ႏွံ၍ ပညာသင္ေစ ၾကကုန္၏။ ဦးေကသရကား ေမာင္ေက်ာ္ရင္၏ ဦးရီးေတာ္ရင္းေပတည္း။ ဆင္ေခါင္းဂိုဏ္းႀကီး၏ ဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ေက်ပြန္လွသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ “မေဟာ္သဓာ ကိုယ္ေတာ္”ဟူ၍ လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာဆရာေတာ္ ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္အခါက ဤ တည္ပင္တဲေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ေမာင္ေက်ာ္ရင္ကား အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ ၪာဏ္လည္းအထက္ဆံုး၊ ႏႈတ္လည္း အသြက္ဆံုး၊ မွတ္ၪဏ္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သူ႔ကိုမီသူမရွိ။ သူ၏ ဗီဇေခၚ“ၪာဥ္” က လည္း သူမ်ားထက္ ထူးျခားလွ၏။ ကစားရာ၌ပင္ သူသည္ ေရွ႕တန္းမွ အၿမဲေနေလ့ ရွိ၏။ ရွင္ဘုရင္၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာသမား၊ သို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲဗိုလ္လုပ္ရမွ ပါ၀င္ကစားေလ့ ရွိ၏။ မကစားရလွ်င္ရွိေစ၊ ေနာက္လိုက္ငယ္သားအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် သူ မပါ၀င္။ ဤကား သူ၏ ၀မ္းတြင္းပါၪာဥ္ျဖစ္၏။
ျမန္မာျပည္မွ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား
ေရးသားသူ: မိုးမိုးေစာ၀င္း၊ ေက်ာ္ျဖဴစံ
Ks
(၁) စိုးႏိုင္ကိုဦးေအာင္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္မိဘႏွစ္ပါးမွ၁၉၆၁၊ ဇူလုိင္၂၆တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့၏။အေဖကဂုန္နီစက္႐ံု စာေရး၀န္ထမ္း၊အေမက ေက်ာင္းဆရာမ။ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ရွိ။စိုးႏိုင္ကအႀကီးဆုံး။ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ကံဘဲ့ဘူတာ႐ံုအနားမွာ ေနၾကသည္။ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္၊ စိုးႏိုင္က အႀကီးဆံုး။ ေတာင္ဥကၠလာ အ.လ.က၄ မွာပညာသင္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာ အ.ထ.က၁သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့။ ဆယ္တန္းေအာင္သည္။ လႈိင္ေဒသေကာလိပ္။ ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)။ သူက သတၱေဗဒဘာသာကိုယူသည္။ ေဒသေကာလိပ္မွာတုန္းက ပထမႏွစ္မွာ၊ဒုတိယႏွစ္မွာ စာေမးပြဲက်႐ႈံးခဲ့ဖူး၏။ (၂) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ။ ေသြးနီဥဆုိင္ရာဟီမိုကလိုဘင္လုပ္ေဆာင္မႈခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Thalassaemia ေရာဂါရွိေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္စိုးႏိုင္သည္ဖန္တီးလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့၏။ (၃) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကပင္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုကို၀ါသနာထံုခဲ့၏။ ႐ုပ္ျပေရးေသာကိုမင္းသိုက္တုိ႔ထံသြားသည္။ ႐ုပ္ျပဆရာမ်ားသည္လက္မလည္ေအာင္လုပ္ေနၾကရ၏။ စိုးႏိုင္ေရးခ်င္သည္မွာပန္းခ်ီ။ ႐ုပ္ျပေတာ့မဟုတ္ခဲ့။ ဦးေလးပြကစိုးႏိုင္ကိုပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးသိန္းဟန္၏အိမ္သုိ႔ပို႔ေပးခဲ့၏။ (၄) ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးသိန္းဟန္က ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္တြင္ေနသည္။ ပန္းခ်ီပညာသည္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မေက်နပ္ၾကႏွင့္။ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္သြားၾကရမည္ဟူေသာ အယူအဆရွိ၏။ စိုးႏိုင္ေတြ႕ေသာ ဦးသိန္းဟန္သည္ဗုဒၶ၏ တရား ေတာ္ျမတ္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ဦးသိန္းဟန္တြင္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ေဘာလံုးကန္သည္။ ဂစ္တာတီးသည္။ စိုးႏိုင္ကေတာ့ ဦးသိန္းဟန္ထံတြင္ ပန္းခ်ီသင္ယူသည္။ သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးရသည္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား မ်ားလည္း ေရးရ၏။(၁) စိုးႏိုင္ကိုဦးေအာင္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္မိဘႏွစ္ပါးမွ၁၉၆၁၊ ဇူလုိင္၂၆တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့၏။အေဖကဂုန္နီစက္႐ံု စာေရး၀န္ထမ္း၊အေမက ေက်ာင္းဆရာမ။ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ရွိ။စိုးႏိုင္ကအႀကီးဆုံး။ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ကံဘဲ့ဘူတာ႐ံုအနားမွာ ေနၾကသည္။ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္၊ စိုးႏိုင္က အႀကီးဆံုး။ ေတာင္ဥကၠလာ အ.လ.က၄ မွာပညာသင္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာ အ.ထ.က၁သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့။ ဆယ္တန္းေအာင္သည္။ လႈိင္ေဒသေကာလိပ္။ ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)။ သူက သတၱေဗဒဘာသာကိုယူသည္။ ေဒသေကာလိပ္မွာတုန္းက ပထမႏွစ္မွာ၊ဒုတိယႏွစ္မွာ စာေမးပြဲက်႐ႈံးခဲ့ဖူး၏။ (၂) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ။ ေသြးနီဥဆုိင္ရာဟီမိုကလိုဘင္လုပ္ေဆာင္မႈခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Thalassaemia ေရာဂါရွိေၾကာင္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္စိုးႏိုင္သည္ဖန္တီးလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့၏။ (၃) စိုးႏိုင္သည္ငယ္စဥ္ကပင္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုကို၀ါသနာထံုခဲ့၏။ ႐ုပ္ျပေရးေသာကိုမင္းသိုက္တုိ႔ထံသြားသည္။ ႐ုပ္ျပဆရာမ်ားသည္လက္မလည္ေအာင္လုပ္ေနၾကရ၏။ စိုးႏိုင္ေရးခ်င္သည္မွာပန္းခ်ီ။ ႐ုပ္ျပေတာ့မဟုတ္ခဲ့။ ဦးေလးပြကစိုးႏိုင္ကိုပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးသိန္းဟန္၏အိမ္သုိ႔ပို႔ေပးခဲ့၏။ (၄) ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးသိန္းဟန္က ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္တြင္ေနသည္။ ပန္းခ်ီပညာသည္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မေက်နပ္ၾကႏွင့္။ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္သြားၾကရမည္ဟူေသာ အယူအဆရွိ၏။ စိုးႏိုင္ေတြ႕ေသာ ဦးသိန္းဟန္သည္ဗုဒၶ၏ တရား ေတာ္ျမတ္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ဦးသိန္းဟန္တြင္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ေဘာလံုးကန္သည္။ ဂစ္တာတီးသည္။ စိုးႏိုင္ကေတာ့ ဦးသိန္းဟန္ထံတြင္ ပန္းခ်ီသင္ယူသည္။ သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးရသည္။ အျပင္ထြက္ၿပီး ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား မ်ားလည္း ေရးရ၏။
ဆရာေကာင္းသန္႔ အင္တာဗ်ဴး
ေရးသားသူ: ဝတ္ရည္ေအာင္
Ks
ဝတ္ရည္ေအာင္ရဲ. ဆရာေကာင္းသန္႔ အင္တာဗ်ဴး

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။