စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႏွလုံးသား၀န္ေဆာင္မႈ
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ဆရာမ ႏိုင္းႏုိင္းစေနရဲ႕ ႏွဠုံးသား၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားခ်စ္ျခင္းေမတၱာ စိတ္ခြန္အားျဖည့္စာစုမ်ား
part of pack
ေမတၱာတို႔ေပါင္းစုရာ (စာစုမ်ား)
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ၷကယ္ေရာင္လို ၷကည္လင္ေတာက္ပတဲ့ ပခံုးထက္က ၵခံဳပဝါကိုၷကည့္ရင္း ေကၽးဇူးတရားနဲ၌ ဂုၥ္ယူဝင့္ျြကားမ၍တစ္မၽိဳးက ကၼန္မရင္ထဲ လ၍ိက္ထခဲ့တယ္၊ ေန၌ေန၌ညည အေမ ယက္လုပ္သြန္သင္ခဲ့တဲ့ အကၽင့္စ½ိုက္နဲ၌ ကိုယ္ကၽင့္တရားဆိုတဲ့ ၵခံဳပဝါေၷကာင့္ အေမ့ေမတåာ ဟာ ကမÇာေပၚမွာ တုႏ၍ိင္းမယွၪ္သာဘဲ နာမည္Bကီးတံဆိပ္ဆိုတာကို ကၼန္မ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ရတယ္၊
part of pack
ဥယ်ာဥ္ထဲကပန္းတစ္ပြင့္ (၀တၳဳတိုမ်ား)
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ၪယၽာၪ္ထဲက ပန္းတစ္ပြင့္ သည္ ဆရာမႆ ဘာသာႁပန္ဝတ¬ဳတို လက္ရာမၽားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာမၽားကို ေရြးခၽယ္í စုစည္းထုတ္ေဝလိုက္ႁခင္း ႁဖစ္ပါသည္၊ စာဖတ္သူမၽား ဖတ္½၍Bကိဳက္ႏွစ္သက္ၷကလိမ့္မည္ဟု ယံုၷကည္ ေမၡာ္လင့္ပါသည္၊
part of pack
ဟိုတုန္းက...အမွတ္တရ
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ႏိုင္းႏိုင္းစေနက သူ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ စုေဆာင္းထားခဲ့သည့္ အမွတ္တရမ်ားကို ]ဟိုတုန္းက အမွတ္တရ} တြင္ လွစ္ဟေရးသားထားပါသည္။ သူ၏ ငယ္စဥ္ဘဝ ရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က သူ အမွတ္တရ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ ]ဟိုတုန္းက အမွတ္တရ} တြင္ အမွတ္ရျခင္းပံုရိပ္မ်ား စံုလင္စြာ ေရးျခယ္ထားပါသည္။
part of pack
ကၽြန္မဖတ္ဖို႔
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ကြ်န္မဖတ္ဖို႔ မွတ္စုမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ လကၡဏာတစ္ခု ရွိသည္။ ゞင္းလကၡဏာမွာ အျခားမဟုတ္။ ဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္းခနဲ၊ လက္ခနဲ ခ်က္ခ်င္းသေဘာေပါက္ေစၿပီး ျဗဳန္းခနဲ၊ ဒိုင္းခနဲ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း အားတက္ေစေသာ မွတ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ ကြ်န္မဖတ္ဖို႔ စာအုပ္သည္ ဖတ္ၿပီး ေတြး၊ ေတြးၿပီးမွ သေဘာေပါက္ေစေသာ အေတြးဒႆနမဟုတ္ဘဲ ဖတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအားတက္ေစေသာ လက္ေတြ႕မွတ္စုမ်ားျဖစ္သည္။
part of pack
သတၱိရွိတဲ့ ပထမေျခလွမ္း
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ဆရာမႏိုင္းႏိုင္းစေန ျပန္ဆိုေရးသားထားေသာ သတၲိရွိေသာ ပထမေျခလွမ္း စာစုမ်ားသည္ သူလိုငါလို ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဘဝ ဇာတ္လမ္းစံုမွ မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စား ထားသည့္ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား၊ စိတ္အားတက္ျြကဖြယ္ရာ ဘဝ သတၲိမ်ား၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ဖြယ္ရာ စုစည္းေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားေသာ ဒႆန၊ ရသ၊ ေပ်ာ္စရာ အေတြးအျမင္ စာေပါင္းစုျဖစ္သည္။
part of pack
လင္းလက္တဲ့ ခ်စ္မီးအိမ္
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ဆရာမ ႏိုင္းႏုိင္းစေနရဲ႕ လင္းလက္တဲ့ ခ်စ္မီးအိမ္
part of pack
ရတနာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
ေရးသားသူ: ႏိုင္းႏုိင္းစေန
Ks
ဆရာမႏိုင္းႏိုင္းစေန၏ ယခုစာအုပ္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္အားတက္ဖြယ္ရာ ဘာသာျပန္စာစုမ်ားသည္ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ အားတက္ဖြယ္၊ စိတ္အင္အားမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ စာအုပ္စာေပ အျဖစ္ စုစည္းထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။