စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႏုိင္ငံေရးအေျချပဳက်မ္း
ေရးသားသူ: ပီမိုးနင္း
Ks
ျပည္သူဆိုသည္မွာ အျခားမဟုတ္၊ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွလ်က္ အေလ့အက်င့္ ဘာသာစကားတူညီၾကသျဖင့္ အတူတကြစုေ၀းကာ ေနထိုင္ ေသာ လူစုကိုျပည္သူဟူ၍ ေခၚရေလသည္။ ၎င္းျပည္သူတို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရ ေလသည္။ ၎ျပည္သူႏွင့္ အမ်ဳိးသားျခားနားျခင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ဳိးသားဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာစကား အယူ၀ါဒ၊ အေလ့အက်င့္တူညီသျဖင့္ စည္းလံုးျခင္း ရွိသည့္ျပင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းလည္း ရွိရေလသည္။
part of pack
ျမစ္တို႔၏ သေဘာ
ေရးသားသူ: ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း
Ks
၀တၳဳ၏ ေနာက္ခံကာလမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ထက္ေနာက္မက်ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၀တၳဳထဲတြင္ “လန္ခ်ား” ပါ၀င္ေနပါသည္။ လန္ခ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးေသာ ဖဆပလအစိုးရမွာ ယဲ့ယဲ့ကေလးသာ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တက္ၠသုိလ္တြင္ ဖဆပလ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေငြျဖင့္ က်ားကန္ထားရ၏။ ထုိနည္းတူ ဖဆပလကို ေထာက္ခံေသာ ကုန္သည္မ်ားမွာလည္း ပါတီရန္ပံုေငြ ထည့္ႏိုင္လွ်င္ ၿပီးစတမ္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဖဆပလအစိုးရ၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ မ်ားစြာ အေျပာခံရ၏။ ျမန္မာကုမ္ၸဏီမ်ား ကုန္သည္မ်ားမွာ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း အပင္ပန္းခံၿပီး ေရာင္း၀ယ္မႈမလုပ္။ ကုန္သြယ္ခြင့္လုိင္စင္ က်လာလွ်င္ အျမတ္ယူကာ ေရာင္းစားျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္ ေနၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အေရးၾကံဳလွ်င္ ရန္ပံုေငြ စို႔စုိ႔ပို႔ပို႔ ထည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အေရးမယူႏိုင္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္ ၀တ္ၳဳထဲ၌ အေရးတႀကီး မပါ၀င္ေသာ္ျငား၊ ထိုအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားေသာဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယခုအခါ ဂဏန္း ျဖင့္ ၂၅၀၊ ၃၀၀ စသည္ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။ ျမစ္တုိ႔၏သေဘာ ၀တ္ၳဳပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို “အ႐ုပ္” ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။၀တၳဳ၏ ေနာက္ခံကာလမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ထက္ေနာက္မက်ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၀တၳဳထဲတြင္ “လန္ခ်ား” ပါ၀င္ေနပါသည္။ လန္ခ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးေသာ ဖဆပလအစိုးရမွာ ယဲ့ယဲ့ကေလးသာ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တက္ၠသုိလ္တြင္ ဖဆပလ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေငြျဖင့္ က်ားကန္ထားရ၏။ ထုိနည္းတူ ဖဆပလကို ေထာက္ခံေသာ ကုန္သည္မ်ားမွာလည္း ပါတီရန္ပံုေငြ ထည့္ႏိုင္လွ်င္ ၿပီးစတမ္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဖဆပလအစိုးရ၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ မ်ားစြာ အေျပာခံရ၏။ ျမန္မာကုမ္ၸဏီမ်ား ကုန္သည္မ်ားမွာ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း အပင္ပန္းခံၿပီး ေရာင္း၀ယ္မႈမလုပ္။ ကုန္သြယ္ခြင့္လုိင္စင္ က်လာလွ်င္ အျမတ္ယူကာ ေရာင္းစားျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္ ေနၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အေရးၾကံဳလွ်င္ ရန္ပံုေငြ စို႔စုိ႔ပို႔ပို႔ ထည့္သူမ်ားျဖစ္၍ အေရးမယူႏိုင္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္ ၀တ္ၳဳထဲ၌ အေရးတႀကီး မပါ၀င္ေသာ္ျငား၊ ထိုအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားေသာဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယခုအခါ ဂဏန္း ျဖင့္ ၂၅၀၊ ၃၀၀ စသည္ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။ ျမစ္တုိ႔၏သေဘာ ၀တ္ၳဳပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို “အ႐ုပ္” ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳၾက၏။
part of pack
ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
Ks
ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔
part of pack
ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားလွည့္ၾကေလာ့
ေရးသားသူ: ေမာင္ေသြးသစ္
Ks
ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားလွည့္ၾကေလာ့
part of pack
ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရနည္း နိႆရည္း
ေရးသားသူ: မ်ဳိးမင္းရန္ေအာင္
Ks
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင့္မွာ သဘာ၀အရလည္း ဗီဇပါရမီရွိတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္လည္းရွိတယ္၊ အေတြ႕အၾကံဳ အေတြးအျမင္လည္း ရွိတယ္၊ ႀကဳိးလည္း ႀကဳိးစားတယ္။ သင့္မွာ ဒါေတြအားလံုး ျပည့္စုံၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရဖို႔အတြက္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဒီအရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စုံ႐ုံနဲ႔တင္ လုံေလာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီလား။ မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရဖို႔ ဘာေတြ ဘာေတြ လုပ္ရဦးမယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြ ဘယ္အခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိရွိနဲ႔ အစီအစဥ္တက် တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ လိုတာယူၿပီး မလိုတာ ပယ္ပါေလ။ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင့္မွာ သဘာ၀အရလည္း ဗီဇပါရမီရွိတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္လည္းရွိတယ္၊ အေတြ႕အၾကံဳ အေတြးအျမင္လည္း ရွိတယ္၊ ႀကဳိးလည္း ႀကဳိးစားတယ္။ သင့္မွာ ဒါေတြအားလံုး ျပည့္စုံၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရဖို႔အတြက္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဒီအရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စုံ႐ုံနဲ႔တင္ လုံေလာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီလား။ မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရဖို႔ ဘာေတြ ဘာေတြ လုပ္ရဦးမယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြ ဘယ္အခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိရွိနဲ႔ အစီအစဥ္တက် တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ လိုတာယူၿပီး မလိုတာ ပယ္ပါေလ။
part of pack
ေဒါမာန္ဟုန္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ
ေရးသားသူ: စံဝင္းေမာင္ မင္းမ်ိဳးႏိုင္
Ks
ေဒါမာန္ဟုန္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ
part of pack
ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးေတာ္ပံု
ေရးသားသူ: ဘဟိန္း
Ks
၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ ႀကီးဟာ ရန္ကုန္ကုိ ခ်ီတက္လာရင္း မေကြးမွာ ပိတ္မိေန ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဗမာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားသမဂ္ၢမွ ဥက္ၠ႒ သခင္ဘဟိန္းနဲ႔ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္(အတြင္းေရးမွဴး) ဦးဗေဆြတို႔ဟာ ေရနံေခ်ာင္းကုိ ေက်ာင္းသားေရးရာ သြား ေရာက္ရွင္းရင္းနဲ႔ ၾကံဳႀကဳိက္ေနတယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး မွ သခင္စိုးတို႔နဲ႔အတူ အလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးကုိ ကူညီဖို႔ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ သခင္ဗဟိန္းရဲ႕ ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ စကားက ဗမာျပည္ကုိ ျမည္ဟိန္းပဲ့တင္ထပ္သြားတယ္။
part of pack
အိုယန္ဟိုင္၏ ေတးသံ
ေရးသားသူ: ထက္ျမက္၊ ႏုိင္၀င္းေဆြ
Ks
အိုယန္ဟိုင္၏ ေတးသံ
part of pack
အာရပ္-အစၥေရးလ္ ၆ ရက္စစ္ပြဲ
ေရးသားသူ: အေထာက္ေတာ္လွေအာင္
Ks
ဘာသာျပန္သူ၏ အမွာ … ေလာကတြင္ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရာဇ၀တ္မႈ စသည္ျဖင့္ လူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် အားလံုး သတင္းအမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အက်ဳံး၀င္ၾကပါသည္။ လူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားမွာ ေျမာက္ျမားစြာရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့ရာ၊ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ေရးခဲ့၏။ တည္းျဖတ္ခဲ့၏။ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ခဲ့၏။ ထိုသတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အနက္ ကၽြန္ေတာ္ခံတြင္းအေတြ႕ဆံုးသတင္းမွာ စစ္ေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးသတင္းတြင္ သာမန္ခ်ဳံခုိတိုက္ပြဲမွအစ၊ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ စစ္ေရးသတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသတင္းတြင္လည္း သာမန္ရပ္ကြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဖဆပလအကြဲ၊ ပထစအကြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ အေျပာင္းအလဲ၊ အစိုးရအာဏာ အေျပာင္းအလဲ သတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အာရပ္-အစၥေရးလ္တို႔ ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ ၆-ရက္စစ္ပြဲကို ဘာသာျပန္ရေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ခံတြင္းေတြ႕သည့္ သတင္းအမ်ဳိးအစား ၂-ခုစလံုး ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြ႕ပါသည္။ ၆-ရက္စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးပါ။ ယေန႔မွ ျပန္ေရတြက္ေသာ္ ၄-လမွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုစစ္ပြဲ၏ ဂယက္မွာ ယခုတိုင္ေအာင္ ႐ိုက္ခတ္ေနဆဲ ရွိသည္။ ေျဖရွင္း၍ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ရွိသည္။ ကမၻာ့ခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ ေခါင္းခဲေနေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး က်ားကြက္ အဆုတ္အတက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနေသးဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ စစ္ပြဲသည္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီးစီးခဲ့သမွ်ေသာ အခ်ိန္အတိုဆံုး စစ္ပြဲႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ အ႐ႈံးအနိမ့္အမ်ားဆံုး၊ အက်အဆံုးအမ်ားဆံုး၊ သိမ္းယူသည့္နယ္ေျမ အက်ယ္၀န္းဆံုး စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ဘာသာျပန္သူ၏ အမွာ … ေလာကတြင္ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရာဇ၀တ္မႈ စသည္ျဖင့္ လူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် အားလံုး သတင္းအမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အက်ဳံး၀င္ၾကပါသည္။ လူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားမွာ ေျမာက္ျမားစြာရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့ရာ၊ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ေရးခဲ့၏။ တည္းျဖတ္ခဲ့၏။ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ခဲ့၏။ ထိုသတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အနက္ ကၽြန္ေတာ္ခံတြင္းအေတြ႕ဆံုးသတင္းမွာ စစ္ေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးသတင္းတြင္ သာမန္ခ်ဳံခုိတိုက္ပြဲမွအစ၊ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ စစ္ေရးသတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသတင္းတြင္လည္း သာမန္ရပ္ကြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဖဆပလအကြဲ၊ ပထစအကြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ အေျပာင္းအလဲ၊ အစိုးရအာဏာ အေျပာင္းအလဲ သတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အာရပ္-အစၥေရးလ္တို႔ ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ ၆-ရက္စစ္ပြဲကို ဘာသာျပန္ရေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ခံတြင္းေတြ႕သည့္ သတင္းအမ်ဳိးအစား ၂-ခုစလံုး ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြ႕ပါသည္။ ၆-ရက္စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးပါ။ ယေန႔မွ ျပန္ေရတြက္ေသာ္ ၄-လမွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုစစ္ပြဲ၏ ဂယက္မွာ ယခုတိုင္ေအာင္ ႐ိုက္ခတ္ေနဆဲ ရွိသည္။ ေျဖရွင္း၍ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ရွိသည္။ ကမၻာ့ခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ ေခါင္းခဲေနေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး က်ားကြက္ အဆုတ္အတက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနေသးဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ စစ္ပြဲသည္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီးစီးခဲ့သမွ်ေသာ အခ်ိန္အတိုဆံုး စစ္ပြဲႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ အ႐ႈံးအနိမ့္အမ်ားဆံုး၊ အက်အဆံုးအမ်ားဆံုး၊ သိမ္းယူသည့္နယ္ေျမ အက်ယ္၀န္းဆံုး စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။