စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုႏွစ္ ျမန္မာ့အလားအလာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္စာစု
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
ႏွစ္ေတြ ရာစုႏွစ္ ေထာင္စုႏွစ္ ၾကာသထက္ၾကာေတာ့ အႀကဳိသမိုင္း (Prehistory)၊ အစသမိုင္း (Prehistory) နဲ႔ သမိုင္း (History) ကို မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီအခါမွာ ေျမႀကီးထဲမွာ ျမဳပ္ေနတဲ့ ေက်ာက္လက္ နက္ အုိးကြဲ၊ အ႐ိုး၊ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ သံ၊ ခဲ၊ ပစ္ၥည္း အတိုအစ၊ အိုးထဲက အစားအစာ၊ သစ္ေစ့၊ ၀တ္မႈန္၀တ္ဆံဆိုတာေတြကို တူးၿပီး ေကာက္ယူေလ့လာရတယ္။ ဒီလို ေျမျမဳပ္ပစ္ၥည္းကို အားကိုးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ရလို႔ ေျမထဲသမိုင္း (Archaeology) ဆိုတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာတယ္။ သိပ္မၾကာေသးဘူး။ ႏွစ္ ႏွစ္ရာတြင္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၈၈၁ ေရာက္မွစလို႔ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ ပဲ ရွိေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ေျမထဲသမိုင္းအရာရွိက ၁၈၈၁ မွာ ခန္႔တဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ဧမိလ္ဖိုခင္မာ (EMIL FORCHHAMMER) ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၈၉ မွာ ဖိုခင္မာ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ သူမေသခင္ ဘာေတြလုပ္သြားသလဲ ၾကည့္ပါ။
part of pack
ၿ္ဗိတိသွ် ရာဇ၀င္အက်ဥ္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ တရုတ္-ဂ်ပန္ ရာဇ၀င္
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
ရာဇ၀င္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ စင္စစ္ မင္းတို႔၏အတ္ၳဳပ္ၸတ္ၱိဟု အဓိပ္ၸာယ္ရေသာေၾကာင့္ ယခုသံုးစြဲၾကေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ေခတ္မ်ားက လူမႈ ေရးရာအ၀၀ကို ေလ့လာျခင္း ပညာအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အမည္ မဟုတ္ဟု အခ်ဳိ႕ အယူရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀င္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အစား ႏိုင္ငံ့သမိုင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရအသစ္ကို တီထြင္အသံုးျပဳၾကေလ သည္။ သမိုင္းဟူသည္မွာလည္း အထိကရ အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ ေပၚ ေပါက္လာရပံု အေျခအျမစ္ကို ေဖာ္ျပေသာ အတ္ၳဳပ္ၸတ္ၳိစာတမ္းမွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေ၀ါဟာရသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာအမည္ဟု မယူဆႏိုင္ေသးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာေသာပညာရပ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ စီးပြားေရးရာ၊ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးအ၀၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စီစစ္စိတ္ျဖာလ်က္ ““စဥ္ ဆက္မွီ၍”” ျပဳျပင္တိုးတက္လာပံုကို စနစ္တက်ေလ့လာျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ ရာဇ၀င္လည္းမမည္၊ ႏိုင္ငံသမိုင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထူးျခား ေကာင္းမြန္လံုေလာက္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသစ္မရွိေသး၊ မရေသးမီ ““ရာဇ၀င္”” ဟူေသာ အမည္ကိုပင္ ဆက္လက္ သံုးစြဲၾကရေပမည္။
part of pack
ျမန္မာသူရႆတီ ၂၀၀၁ စာစု
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
(အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ဒီစာတမ္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး ဂ်ာနယ္က်ဳိတုိ၊ အတြဲ (၁၄)။ အမွတ္(၃)၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၉၇၆) (၄၃၃-၄၁)မွာ ပံုႏွိပ္ၿပီး) သူရသြတီ (သူရႆတီ)ဟာ ေခတ္ဦး အာရိယန္ေတြ အထြတ္ တျမတ္ထားတဲ့ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီျမစ္မွာ သားဆုပန္လို႔ရတယ္။ က်န္းမာ၀ျဖိဳး ဖို႔၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ဖို႔ကိုလည္း ဆုေတာင္းႏိုင္တယ္။ ဒီျမစ္ဟာ ဟိမ၀ႏ္ၲာ ေတာင္က စီးဆင္းၿပီး သဲကႏ္ၲာရထဲမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ျမစ္ျဖစ္တယ္။ ယခုအခါ သရ္သုတ္လို႔ အလြယ္ပဲေခၚေနၾကပါၿပီ။ သူရသြတီ နတ္သမီး ကို ပညာသင္ၾကားေရးနဲ႔ ႏႈတ္ေျပာကိစ္ၥမွန္သမွ်ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကူညီတဲ့ နတ္သမီးလို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ျဗဟ္ၼနတ္မင္းႀကီးရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ ျဖစ္တယ္။
part of pack
လူႀကီးမရွင္းသာတဲ့ လူငယ့္ျပႆနာ ၂၀၀၂ စာစု
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
ဟံသာ၀တီဆင္ျဖဴရွင္ (ဘုရင့္ေနာင္ ၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၅၁၆ -၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၁၈)တြင္ မိဖုရားသံုးပါး၊ သားေတာ္သံုးပါး၊ ကိုယ္လုပ္ ေတာ္ သံုးဆယ့္ေလးပါး၊ သားေတာ္သံုးဆယ္ငါးပါး၊ သမီးေတာ္ ငါးဆယ့္ ေျခာက္ပါး၊ ေပါင္းကိုးဆယ့္တစ္ (ႏွာ ၈၃၊ ေပါင္း ၃၃၅) လည္း ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ (ရွမ္းေစာ္ဘြား) သမီးခင္ျပည့္စံုနဲ႔ လက္ဆက္တဲ့အခါ သားႀကီး ေညာင္ရမ္းစား ရွင္ဦးပုတ္ ၁၊ သားႀကီးေသဆံုးလို႔ သားငယ္ရွင္သစ္ၥာက ေညာင္ရမ္းကိုပဲ ဆက္ခံၿပီး ေညာင္ရမ္းစားလို႔ တြင္သြားတဲ့ မင္းသားတစ္ပါး ရွိတယ္။ အဲဒီမင္းသားကို ေမာင္သစ္ၥာေခၚတယ္။ ေနာင္အခါ အ၀ကို မင္းေန ျပည္ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ၿပီးတည္ေထာင္တဲ့ ေညာင္ရမ္းမင္း ျဖစ္လာပါ တယ္။
part of pack
လူေတြရဲ႕အက်ဳိးကို ေရွးရႈၿပီးေရးတဲ့ ျမန္မာသမိုင္း ၂၀၀၃ စာစု
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
သမိုင္းသုေတသနပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း (၁၉၂၃- ၂၀၀၅)ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေရးသားခဲ့တဲ့ စာတမ္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္းစီစဥ္ ထုတ္ေ၀ဖို႔ သင့္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အေလ်ာက္ သူ႔ရဲ႕စာမူေတြကို ႏွစ္အလိုက္ စာစုစာရင္းေတြကတစ္ဆင့္ စံုလင္ႏိုင္သမွ် စံုလင္ေအာင္ စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားရရွိၿပီး တခ်ဳိ႔လည္း ဆက္ၿပီးရွာေဖြဖို႔ က်န္ေနေသးတာေပါ့။ စၿပီးထုတ္ေတာ့မယ္လို႔ စီစဥ္တဲ့အခါက်မွ စာမူအားလံုး ေကာက္သင္း မေကာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ တူေတြ စုထုတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ မမွီတဲ့ပန္း လွမ္း ခ်င္တယ္ပဲဆိုဆို စီစဥ္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္သေဘာထားက အားလံုးျပည့္စံုမွ လုပ္ၾကဖို႔ဆိုရင္ မလုပ္ျဖစ္ၾကတာ၊ စိတ္ကူးေတြ ေလထဲလြင့္သြားတာ ျဖစ္ တတ္လြန္းေတာ့ ဒီအဆင့္မွာပဲ ဒီအလုပ္ကို ႏိုင္သေရြ႕က စလိုက္ခ်င္ၾကၿပီ။
part of pack
ျမန္မာ့ေလာကြတ္ ၂၀၀၄ စာစု
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
အာရွတိုက္က ႏိုင္ငံႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အိႏ္ၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္ကို ဥေရာပတိုက္က လူမ်ဳိးအသီးသီးဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ေရာက္လာၾကတဲ့အခါ ေရာက္ရာေဒသရဲ႕ ပထ၀ီ၀င္နဲ႔ ရာဇ၀င္ကို သိဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ လာရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ... (၁) ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဖို႔။ (၂) အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးက မင္းေတြဆီမွာ (ေၾကးစားစစ္သား အျဖစ္နဲ႔) အမႈထမ္းဖို႔။ (၃) ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားဖို႔။ (၄) နယ္ေျမသိမ္းယူၿပီး လက္နက္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမသိမ္းမိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ယူရတယ္။ အဲဒီတာ၀န္ ကို သူတို႔ သိပ္ၿပီးေရွာင္ခ်င္တယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာ ေျပာရရင္ အာရွတိုက္ သားနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ အဲဒီလူေတြရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံကို သိထားရင္၊ သူတို႔ရဲ႕ဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းရင္၊ ဆက္ဆံေရးအ၀၀မွာ သိပ္ အဆင္ေျပမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသမိုင္းကို ေလ့လာၾကတယ္။
part of pack
ျမန္မာ့အိုးသမိုင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာတမ္း ၈ ေစာင္
ေရးသားသူ: ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Ks
(ဦး၀န္ သဘာပတိမူတဲ့ ၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၉၇၂ ကန္သာစိမ္းလဲ့ ႏွစ္လည္ပြဲမွာ ဒီစာတမ္းကို ဖတ္တယ္)။ အိုးကို မီးမဖုတ္ရင္ ေရထည့္လို႔ မရဘူး။ ေရထည့္လို႔ရေအာင္ တီထြင္ဖန္ တီးတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ကေတာ့ လူသားပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အိုးကို လူေတြ ဘယ္တုန္းကစၿပီး ဖန္တီးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို အေရွ႕ေတာင္အာရွအေျခခံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အေနာက္အာရွနဲ႔ အနီးအနားႏုိင္ငံေတြမွာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနတူးေဖာ္ ေရးက ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ သူတို႔ေဒသေတြမွာ အိုးကို ဘယ္တုန္းက စသံုး တယ္ဆိုတာ သိၿပီးပါၿပီ။ ေက်ာက္သစ္ဓေလ့စၿပီးမွ အုိးေပၚတယ္လို႔ အရင္က ထင္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးမေပၚခင္ကဘဲ အိုးသံုးတဲ့ေနရာလည္း ရွိတယ္။ ဂ်ာရီကိုမွာေတာ့ အစားအစာကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္ဦးပိုင္းမွာ အိုးမရွိေသးဘူး။ အဲသည့္ေနရာေတြမွာ အိုးကို အေစာဆံုးသံုးတဲ့အခ်ိန္ဟာ အရင္ႏွစ္ ၈၈၀၀ ေလာက္ က ျဖစ္တယ္။ အိုးထိန္းစက္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ ၅၂၅၀ ထက္ မေစာဘူး။ စဥ့္သုတ္ အိုးေတြကေတာ့ အရင္ႏွစ္ ၂၉၀၀ ေလာက္ကမွ ေပၚတယ္။ အဲဒီရက္စြဲေတြက အေနာက္အာရွအတြက္ ျဖစ္တယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခုတစ္ေလာ တူးေဖာ္ ရွာေဖြၾကေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ပံုစံတစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ရပါတယ္။
part of pack
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း
ေရးသားသူ: နတ္ႏြယ္
Ks
“ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း” သည္ ၀တ္ၳဳျဖစ္သည္။ သမုိင္း မဟုတ္။ အတ္ၳဳပတ္ၱိ မဟုတ္။ ၀တ္ၳဳဆုိသည္မွာ စာေရးဆရာ၏ ဖန္တီးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈအေဆာက္အအံု ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ကို ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈျဖင့္ ဖန္တီး ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူမႈအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေျပာင္း လဲေစေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနထိုင္စားေသာက္ပံုမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ယင္း၏ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ မ်ားကို ၀တ္ၳဳသေဘာျဖင့္ ျပဆိုျခင္းသည္ ဇာတ္ေဆာင္ မ်ားကို လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေစျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပ္ၸာယ္ မွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး စသည္တို႔ကို က်မ္းျပဳ ပုဂ္ၢိဳလ္က ဒိုင္ခံေျပာဆုိသည့္အေနမ်ဳိးျဖင့္ မေဖာ္ျပဘဲ ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုက ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် တင္ျပေျပာဆုိသည့္ အေနမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ စာေရးဆရာက ဖန္တီးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
part of pack
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သခင္တင္ျမ၏ မွတ္ခ်က္စာတမ္းမ်ား
ေရးသားသူ: သခင္တင္ျမ
Ks
ကြယ္လြန္သူ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုး (၁၉၁၀-၁၉၈၉ ေမလ)သည္ သူ၏ ကိုယ္ေရးအတ္ၳဳပ္ၸတ္ၱိ ေရးသားခဲ့ ပါသည္။ ဤသို႔ေရးသားရာတြင္ သူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ဦးေဆာင္ခဲ့ ေသာ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စနစ္ တက် အစူအစီအစဥ္အတိုင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူအားသန္ရာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လႈပ္ ရွားမႈမ်ားကို သင့္သလို မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည္ကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈရပါသည္။
part of pack
ေက်းလက္ရိုးရာ ျမန္မာမႈဓေလ့မ်ား (ႏွစ္တြဲေပါင္း)
ေရးသားသူ: ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း
Ks
“ေက်းလက္႐ုိးရာ ျမန္မာမႈဓေလ့မ်ား” အမည္ရွိေသာ ဤ စာအုပ္ကို ျပဳစုရာတြင္ ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သိရွိ ၿပီး အတုႏွင့္အစစ္ကို ခြဲျခားသိျမင္ေစရန္ ခြဲျခားသိမွ အစစ္ကိုျမတ္ႏိုး ရန္ ထိန္းသိမ္းရန္ အားထုတ္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဘိုးဘြားဘီဘင္တို႔၏ အေမြအႏွစ္ဟူရာ၌ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရ ေသာ အရာ၀တ္ၳဳမ်ားသာမက မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ ထားမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရာမ်ားမွာမူ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ သာေသာအရာမ်ားသာ မ်ားေပသည္။ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရေသာ အရာ၀တ္ၳဳ မ်ားတြင္လည္း မ်က္စိျဖင့္မျမင္ရေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စိတ္ေန စိတ္ထားမ်ားလည္း တစ္စြန္းတစ္စကပ္ၿငိလ်က္ ပါေနသည္ကို ျမင္ႏိုင္ ေကာင္းတန္ရာသည္ဟု ယူဆပါသည္။
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။