စာအုပ်များ

ရွာေဖြျခင္း

 • အမ်ဳိးအစားမ်ား

 • စာအုပ္မ်ား
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • အစုံ

 • စာအုပ္အစုံ
 • ဂ်ာနယ္ လေပးအစီအစဥ္
 • အမ်ဳိးအစား

 • စာအုပ္မ်ား
 • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
 • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
 • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • ဖက္ရွင္
 • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
 • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
 • သုတစာေပ
 • အျခား
 • ကဗ်ာ
 • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
 • အခ်စ္၀တၳဳ
 • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
 • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
 • ဂ်ာနယ္မ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • မဂၢဇင္းမ်ား
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
 • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
 • လက္မႈပညာႏွင့္ ၀ါသနာ
 • မႈခင္း
 • ေဖ်ာ္ျဖည္ေရး
 • ဖက္ရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈပုံစံ
 • အစားအေသာက္
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ
 • လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖုိ
 • အားကစား
 • ေစ်းႏႈန္း

 • ေအာက္ 50KS
 • 50KS - 100KS
 • 100KS - 500KS
 • 500KS - 1000KS
 • 1000KS & အေပၚ
 • ႏႈန္းထား

 • အျပီးေပးေခ်ျခင္း။
 • အငွား
 • အခမဲ့
 • စာအုပ္ဘာသာစကား

 • အဂၤလိပ္
 • ျမန္မာ

စာေရးသူအမည္ႏွင့္ရွာသည္။

စာအုပ္ xxx ေတြ႕ရွိသည္။

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

ႀကည့္ရႈမည့္ပုံစံ:

အမ်ဳိးအစား : စာအုပ္မ်ားအမ်ဳိးအစား : စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
အလုပ္အင္တာဗ်ဴး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ေရးသားသူ: ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း
Ks
အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ယေန႔ေခတ္ မွာ အေရးပါလာတယ္။ စိတ္ႀကဳိက္အလုပ္ရရွိဖို႔ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား ႀကဳိးစားရာမွာ လစာေကာင္းေကာင္းရရွိျခင္းကိုလည္း ရည္ရြယ္ၾကတယ္။ အလုပ္ျမဲျမံမႈ (Job Security) ကိုလည္း သတိမူလာၾကတယ္။ ကုမ္ၸဏီ မ်ားအေနနဲ႔ စြမ္းရည္ျပည့္ၿပီး ထက္ျမက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြရာမွာ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Critical Skills) ကို အင္တာဗ်ဴးေမးရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္ အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူရဲ႕အျပဳအမူ (behavior) ကိုၾကည့္တယ္။ ထိုသူရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား(skills)၊ စြမ္းရည္ မ်ား (abilities) နဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတ (knowledge) ကို ေစ့ငုသံုး သပ္ၾကည့္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္သူရဲ႕ ၾကန္အင္လက္ၡဏာ မ်ား (Trouts) ကိုလည္း စူးစမ္းၾကည့္တယ္။ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈမ်ားလာေသာ ယေန႔ ေခတ္တြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိေသာ အင္တာဗ်ဴးနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္လာၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕ကုမ္ၸဏီမ်ားတြင္ အဆင့္ ျမင့္ ရာထူးမ်ားအတြက္ Psycho Test မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္လာ ၾကတယ္။
part of pack
ဘဲတစ္ေကာင္ကို သိန္းငွက္ေက်ာင္းသို႔ သင္မပို႔ႏိုင္ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ရိုးရွင္းေသာ အမွန္တရားမ်ား
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာတဲ့ ကုမ္ၸဏီတစ္ခုက ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေန႔လယ္စာ အတူစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးပါ ၿမိန္ေရရွက္ေရ စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေန႔လယ္စာလည္း စားၿပီးသြားေရာ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔“အန္ဒါဆန္း” မိသားစုအေပၚ သူ႔လူေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာအေတာ္ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ကို ေျပာ ျပလိုက္ပါတယ္။ ““ခင္ဗ်ားလူေတြ ဒီေလာက္ေတာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေနပံု ေထာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္က ႏွစ္လက္မ ေလာက္ေတာင္ ထူပံုရတယ္”” လို႔လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာမိပါတယ္။
part of pack
ေငြေၾကး၊ ဘဏ္စနစ္၊ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား
ေရးသားသူ: ေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္)
Ks
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံ(Asean)¬၏ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ထို႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ စုေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး တက္ညီ လက္ညီ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ အာဆီယံအသင္းႀကီးသည္ ကမ္ၻာ့အလယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မိမိတို႕ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားၾက သည့္ ေဒသအလိုက္စီးပြားေရးအုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံတြင္ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံ ေပါင္း (၁၀)ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံ မ်ား အသင့္အတင့္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအသင့္အတင့္ ဖြံ႕ ၿဖဳိးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးသျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ခိုင္မာစြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ လာအို၊ ကေမ္ၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံ(Asean)¬၏ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ထို႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ စုေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး တက္ညီ လက္ညီ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ အာဆီယံအသင္းႀကီးသည္ ကမ္ၻာ့အလယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မိမိတို႕ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားၾက သည့္ ေဒသအလိုက္စီးပြားေရးအုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံတြင္ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံ ေပါင္း (၁၀)ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾက ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံ မ်ား အသင့္အတင့္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအသင့္အတင့္ ဖြံ႕ ၿဖဳိးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ အေျခခံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးသျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ခိုင္မာစြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ လာအို၊ ကေမ္ၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။
part of pack
ဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာက္ေျပာင္ဆံုး သင္ၾကားမႈစြမ္းအင္ကို ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ သင္ၾကားျပသေပးျခင္းဟာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျမင့္မားဆံုး ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ - အရစ္ၥတိုတယ္ (Aristotle) စံနမူနာတစ္ခုကို ျပသလိုက္ျခင္းဟာ တျခားအရာကိစ္ၥေတြနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ အဓိက အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မဟုတ္ပါဘူး၊ သူ႔အဓိပ္ၸာယ္နဲ႔သူ ျဖစ္ပါတယ္။ - အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein)
part of pack
တစ္မိနစ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေရးသားသူ: ေအာင္စည္သာ
Ks
ယခုစာအုပ္ဟာ ဒီေန႔အထိ ကမၻာနဲ႔အ၀န္း ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔ ေစာင္ေရ အေျမာက္အျမား ေရာင္းခ်ခဲ့ရ၊ ေရာင္းခ်ေနရဆဲ 'တစ္မိနစ္မန္ေနဂ်ာ' စာအုပ္နဲ႔ အဆိုပါစာအုပ္ ေရးသားစီစဥ္သူ မ်ားက ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ 'တစ္မိနစ္ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာ' စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ပူးတြဲဘာသာျပန္ဆို စီစဥ္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာနဲ႔ အေျခအေနအလိုက္ ဦးေဆာင္မႈေပးသြားေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ (အေျချပဳေခါင္းေဆာင္မႈပညာ) ကို ဆက္စပ္ ထားတဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ျဖစ္လို႔လည္း ပူးတြဲစီစဥ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ယခုစာအုပ္ဟာ ဒီေန႔အထိ ကမၻာနဲ႔အ၀န္း ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔ ေစာင္ေရ အေျမာက္အျမား ေရာင္းခ်ခဲ့ရ၊ ေရာင္းခ်ေနရဆဲ 'တစ္မိနစ္မန္ေနဂ်ာ' စာအုပ္နဲ႔ အဆိုပါစာအုပ္ ေရးသားစီစဥ္သူ မ်ားက ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ 'တစ္မိနစ္ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာ' စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ပူးတြဲဘာသာျပန္ဆို စီစဥ္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာနဲ႔ အေျခအေနအလိုက္ ဦးေဆာင္မႈေပးသြားေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ (အေျချပဳေခါင္းေဆာင္မႈပညာ) ကို ဆက္စပ္ ထားတဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ျဖစ္လို႔လည္း ပူးတြဲစီစဥ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
part of pack
ရာထူးတိုးျမင့္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို အခ်ိန္အမ်ားစုေပးၿပီး ျဖတ္သန္းၾကရတာပါ။ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြ ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ အားထုတ္ဖို႔ရာက်ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကိုသာ အခ်ိန္ရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရာထူးတိုး ေရးကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္ကုိပဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရေတာ့မလိုလို၊ ကံၾကမ္ၼာကိုပဲ အားထားေနရေတာ့မလိုလို၊ ပင္ ကိုစြမ္းရည္ထူးကဲတဲ့ ဩဒါမွမဟုတ္ ပါရမီပါလာတဲ့ လူေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ဖန္ တီးေပးမႈေတြကိုပဲ ေစာင့္ေနရေတာ့မလိုလိုနဲ႔ ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္ေနခဲ့ၾကရတာ အမွန္ပါပဲ။ တကယ့္အေျခအေနမွန္က အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ ရာထူးတိုးေရး ကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ နည္းနာေတြနဲ႔ လွည့္ကြက္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ နည္းနာေတြကိုသံုးၿပီး ခင္ဗ်ားဟာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေလွကားကို လွမ္းတက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
part of pack
အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
ေရးသားသူ: ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ks
“အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္းဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လိမ္လည္လွည့္စားမႈတစ္ခုပါပဲ” တဲ့။ “ေဒါက္တာ ေဖာက္စ္” တို႔သို႔ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ “ဘာရီ” တို႔ဆီ လိပ္မူေရာက္ရွိလာတဲ့စာတစ္ေစာင္ထဲမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါစာေၾကာင္းတစ္ ေၾကာင္းကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ကိုယ့္မ်က္စိကိုေတာင္ ကိုယ္မယံုခ်င္ ျဖစ္သြား ခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြက “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း” ဟာ ၁၉၆၀ ပိုင္းႏွစ္ကာလေတြမွာ က်န္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြက် ေတာ့ “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း” ဟာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြအေပၚ တကယ္ တမ္း သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူးလို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားစုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္း မာေရးနဲ႔ ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြအေပၚ အားအင္အျပည့္နဲ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ “အေကာင္းဘက္ကို ေတြးေတာျခင္း ဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ” ဆိုတာမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ တို႔ တစ္ခါမွ မၾကားခဲ့ဖူးပါဘူး။
part of pack
မန္ေနဂ်ာလက္စြဲ
ေရးသားသူ: ေကာင္းသာ
Ks
ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္၍၊ အေၾကာင္းၾကား ခ်က္မ်ားပါသည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခု သာမန္ သယ္ပို႔ျခင္းမွ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ႏိုင္ေရး ကူညီေပး သည္။ သင္တန္း မတတ္ႏိုင္၊ မတက္ျဖစ္သူမ်ား ကိုလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ကူညီေပးသည္။ သံေခ်းတတ္ေနသူမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းေပသည္။
part of pack
၂၁ ရာစု စီးပြားေရး
ေရးသားသူ: ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
Ks
ကမ္ၻာ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးကိုနားလည္ေရးသည္ ယေန႔ေခတ္အခါေလာက္ မည္သည့္အခါမွ် အေရးမႀကီးပါ။ ကမ္ၻာ႔တစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ကိစ္ၥတစ္ခုသည္ ကမ္ၻာ တစ္၀န္းရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေတြးေခၚ၍ပင္ မရေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ကမ္ၻာ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ သည့္အရာမရွိ။ ကမ္ၻာ႔တစ္ေနရာတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ နာရီပိုင္းအတြင္းမဟုတ္လွ်င္ပင္၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း ကမ္ၻာတစ္၀ွမ္း ဘ႑ာေရးၿပိဳကြဲမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း၊ အိုးအိမ္အၾကပ္အတည္းမွတစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းျဖစ္သြားေစသည့္အခါ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး စေတာ့ေစ်းကြက္ ၿပိဳကြဲမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ကုမ္ၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမ္ၻာတစ္၀န္းရွိဘဏ္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုၿပိဳကြဲ သည့္အခါ ေခ်းေငြအၾကပ္အတည္းသည္ မီးေတာင္ႀကီးေပါက္ကြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ေငြမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ကုမ္ၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ေဒသတြင္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကာမိရန္ အတြက္ ကမ္ၻာ႔အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ရံပံုေငြမ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ၾကသည့္အခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ၌လည္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းပင္ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္ လူမႈေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားဆံုး႐ႈံးၾက၊ အၿငိမ္းစားဆုေငြမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၾက၊ စားစရာ မ်ားျပတ္ေတာက္သြားသည္ကို အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ႀကံဳရၿပီး အစုိးရမ်ား ဒုက္ၡေရာက္ျခင္း၊ လူမႈေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။
part of pack
ျမန္မာ့ေႏြဦးစီးပြားေရး
ေရးသားသူ: ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
Ks
ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းတယ္ဆိုတာ အေရာင္းသြက္ေအာင္ လုပ္ တဲ့ နည္းတစ္နည္း၊ မူလေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ေရာင္းေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူေရာ၊ ၀ယ္တဲ့သူေရာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လို႔ သေဘာက်ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ယ္တဲ့သူက သူတို႔ လိုခ်င္တာကုိ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ရလို႔ ပုိသေဘာ က်ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေလွ်ာ့ေစ်းဆိုတာ အဓိပ္ၸာယ္ ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ပါဘူး။ အစြံထုတ္တဲ့ နည္းတစ္ နည္းပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းရင္ ၀ယ္သူေတြ ေလာဘတက္လာမယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ နည္း နည္းပုိရမယ္ဆိုတာသိလို႔ လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီနည္းဟာ စီးပြားေရးေလာကမွာ ေရပန္းစားအသံုးမ်ားလာတယ္။ စီးပြားေရးေလာကမွာသာမက နိစ္ၥဓူ၀ ႀကံဳေတြ႕ေန ရတဲ့ ဘ၀ထဲမွာလည္း အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ေလွ်ာ့ ေပးခ်င္တဲ့၊ ေလွ်ာ့လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ တခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းေတြက အျပည့္အ၀ ႀကဳိးပမ္း လုပ္ကုိင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၇၀၊ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္စရာ၊ ၾကာၾကာလုပ္စရာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့လုပ္တယ္။ အလုပ္ကုိ ေလွ်ာ့လုပ္ၾကတယ္။ အသက္သာ ခိုၾကတယ္။ ကုိယ္သက္သာေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ေလွ်ာ့လုပ္တဲ့သူေတြက အက်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ ထင္ၾကေပမဲ့ အလုပ္ရွင္ဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ေလွ်ာ့လုပ္ တဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္တဲ့သူေတြပဲ။
part of pack

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။